000W czwartek 18 lutego br. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej odprawiona została  msza św.  w intencji Ojczyzny i Polskich Rolników upamiętniająca 40. rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko - ustrzyckich. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego z  Burmistrzem Miasta I Gminy Zakliczyn na czele oraz członkowie rolniczej "Solidarności" Gminy Zakliczyn. Piękną homilię wygłosił proboszcz parafii i gwardian klasztoru - o. Ariel Krzywda.

 

 

Porozumienia stały się symbolem walki rolników w okresie PRL o swoje prawa, których gwarancją miało być powstanie niezależnego od władz związku. Porozumienia zwane ,,Konstytucją Polskiej Wsi" były ważnym etapem w procesie powstawania i rejestracji 12.05.1981 r. NSZZ RI Solidarność. 001Zakliczyński klasztor był w latach 1980 - 81 ważnym ośrodkiem działalności opozycji antykomunistycznej. To tutaj odbywały się spotkania opozycji antykomunistycznej i powstały struktury NSZZ RI Solidarność w województwie tarnowskim. W klasztorze przechowywany był przed zarekwirowaniem przez komunistów sztandar NSZZ RI Solidarność Gminy Zakliczyn, który obecnie znajduje się w gablocie zamieszczonej w galerii bł. Krystyna Gondka w klasztornych korytarzach.

 

 

004W zawartych porozumieniach rolnicy uzyskali gwarancje nienaruszalności własności i prawa do dziedziczenia, równość traktowania rolników indywidualnych oraz rolnictwa spółdzielczego, zapewnienie zniesienia ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. Zawarto również szereg postanowień światopoglądowych, m.in. dotyczących swobody w budownictwie sakralnym i dostępu do praktyk religijnych, zadeklarowano też rozbudowę sieci szkół i przedszkoli na terenach wiejskich.

 

Porozumienia nie zawierały uzgodnień dotyczących zasadniczej kwestii dotyczącej rejestracji rolniczych związków zawodowych, jednak miały istotne znaczenie w tej mierze – podpisanie porozumień z formalnie niezarejestrowaną organizacją świadczył o faktycznym uznaniu jego roli przez władzę. 8 i 9 marca 1981 odbył się w Poznaniu zjazd zjednoczeniowy, na którym powołano NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z Janem Kułajem na czele. Rejestracja związku nastąpiła ostatecznie 12 maja 1981 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Oryginalny egzemplarz porozumień w 2006 przekazano Jasnogórskiej Fundacji Pro Patria Bastion.

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.