swieta2020bm

LOGO SENIORRząd uruchomił program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy mają przebiegać sprawniej. Osoby starsze otrzymają niezbędną pomoc w trudnym czasie epidemii. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 


Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11 


W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora są przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, który kontaktuje z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów są zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.


Jak skorzystać ze wsparcia?


Seniorzy mogą skorzystać z infolinii lub zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.logo gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie - 14-66-52-275
Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadaniem gmin jest prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Więcej informacji na stronie: https://www.wspierajseniora.pl

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.