Baner festiwalu

 

rynek Zakliczyn wizualizacjaDrugi etap i dokończenie rewitalizacji centrum Zakliczyna, rozpoczęcie budowy wielorodzinnego bloku mieszkalnego w Lusławicach, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz działania proekologiczne – to sztandarowe tegoroczne przedsięwzięcia samorządu gminy Zakliczyn.

 

Budżet na 2021 rok, zakładający rekordową kwotę wydatków na poziomie przeszło 74,5 mln zł, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Zakliczynie. A w ciągu roku na pewno powiększy się o dodatkowe pieniądze pozyskane z różnych źródeł.


Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje w budżecie Gminy Zakliczyn na 2021 rok zagwarantowano ponad 15,8 mln zł. To też rekord jeśli idzie o kwotę początkową. W tym roku ruszy budowa bloku wielorodzinnego z 40 mieszkaniami w Lusławicach. Na ten cel w budżecie zapisano 5 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2022r.Przypomnijmy, że gmina Zakliczyn otrzymała na tę inwestycję 8,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to największa kwota w powiecie tarnowskim z drugie transzy tzw. rządowej tarczy antykryzysowej dla samorządów.


Kontynuowana będzie rewitalizacja Rynku w Zakliczynie. Samorząd na drugi etap tych prac uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 mln zł z województwa małopolskiego z programu unijnego zakładającego właśnie rewitalizację wsi i miasteczek. Na to przedsięwzięcie w budżecie na 2021 rok jest 4,8 mln zł.


Na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zapisano prawie 1,7 mln zł. Kontynuowany będzie projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, będą udzielane dotacje na finansowanie lub dofinansowanie dla właścicieli budynków na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Będzie realizowany również program wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe.


Ponad 2 mln zł jest na budowę kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez miejscowości Lusławice i Faściszowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w m. Lusławice i Roztoka.


Na zadania z wiązane z modernizacją, przebudową i budową dróg na terenie gminy w budżecie jest 1,5 mln zł. M.in. za kwotę przeszło miliona złotych dokończona zostanie przebudowa dróg i chodników w ramach pierwszego etapu rewitalizacji centrum Zakliczyna (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). Wykonane zostaną również nakładki asfaltowe w kilkunastu miejscowościach Gminy Zakliczyn. Środki w budżecie na 2021 rok zabezpieczone na wykonanie nowych asfaltów zostaną powiększone w ramach części środków pochodzących z oszczędności z 2020 roku. Sporządzona zostanie dokumentacja projektowa i wykonane oświetlenie przy drodze gminnej „Wymysłów” w Gwoźdźcu, przy drodze gminnej w Faliszewicach, a także przy drogach powiatowych m.in. we Wróblowicach, Filipowicach i Stróżach.

Z inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej warto wymienić wykonanie projektu wraz z rozbudową istniejącej remizy OSP w Woli Stróskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę remizy OSP w Stróżach.

Wybudowana zostanie altana przy budynku świetlicy w Słonej, wiata w Faściszowej oraz zmodernizowane zostaną budynki komunalne w Bieśniku i Zdoni. Będą tam świetlice środowiskowe. Wykonana zostanie też dokumentacja projektowa trybuny przy boisku sportowym w Paleśnicy.

- To budżet rekordowy jeśli idzie o kwotę początkową, a w ciągu roku na sesjach Rady Miejskiej na pewno wprowadzać będziemy do budżetu dodatkowe pieniądze z pozyskanych środków rządowych czy unijnych na różne przedsięwzięcia – mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Jest to budżet zrównoważony, zakładający rozwój gminy w różnych kierunkach. Inwestujemy w przestrzeń publiczną, nowe mieszkania, drogi, ale także w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Będziemy robić wszystko, aby Gmina Zakliczyn była nadal jednym z liderów w regionie jeśli idzie o rozmach inwestycyjny i pozyskiwane środki zewnętrzne.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.