Baner festiwalu

 

herbgminyZa nami szczególny rok, w którym synonimem pozytywnej wiadomości był „wynik negatywny” - chodzi oczywiście o negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie. Na szczęście w rzeczywistości gospodarczej, inwestycyjnej pojęcie pozytywny oznacza pozytywny, a negatywny – negatywny. Mimo symptomów kryzysowych, w realiach inwestycyjnych i gospodarczych rok 2020 w gminie Zakliczyn może okazać się jednym z najbardziej efektownych i efektywnych w ujęciu nie tylko rocznym, ale i szerszej perspektywie. Na zadania inwestycyjne w 2020 r. wydatkowano kwotę ponad 13,6 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł to środki z pozyskanych przez samorząd Gminy Zakliczyn dotacji unijnych i rządowych.

 

Moim zdaniem co najmniej kilka wydarzeń, które umieściłem w TOP – 10 minionego roku, będą mieć wpływ nie tylko na najbliższe lata, ale dziesięciolecia.

 


rewit1. Rewitalizacja Rynku w Zakliczynie – to wielki, kosztowny i bardzo konieczny do realizacji projekt samorządu Miasta i Gminy Zakliczyn, którego efekt będzie widoczny przez co najmniej najbliższych kilka dekad. O rewitalizacji centrum Zakliczyna mówiło się już za czasów burmistrza Kazimierza Kormana, makiety i plansze prezentowane były podczas kadencji Jerzego Soski (2010 – 14), ale realne działania rozpoczęły się za rządów burmistrza Dawida Chrobaka. W latach 2016 - 17 przygotowana została pełna dokumentacja projektowa wraz pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2019 r. Właśnie dobiegają końca prace związane z przebudową dróg i chodników, wymianą instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji odprowadzającej wodę opadową, instalacji elektrycznej i teletechnicznej wokół Rynku (I etap). W grudniu 2020 r. rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni płyty Rynku wokół ratusza i przy przystanku autobusowym (II etap). Wbrew malkontentom roboty prowadzone są bardzo sprawnie i bardzo sprawnie planowany był (i jest ruch) w trakcie wykonywania prac. Również pomimo trwającego remontu cały czas prowadzony jest handel na płycie rynku. Rewitalizacja Rynku odmieni na zawsze estetykę centrum Zakliczyna i zdecydowanie poprawi funkcjonalność w zakresie usług świadczonych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom w tym obszarze. Oczywiście utrzymania będzie kilkuwiekowa tradycja targowa Zakliczyna i po remoncie płyta rynku będzie udostępniana osobom handlującym na rynku. Włodarze Gminy (bezpośredni nadzór nad inwestycją sprawuje zastępca burmistrza Dawid Drukała) pozyskali środki rządowe i unijne na inwestycję – w sumie prawie 9 milionów złotych. Szacuję że wraz z innymi inwestycjami towarzyszącymi rewitalizacji koszt tej inwestycji będzie miał wartość ponad 13 mln zł. To zdecydowanie największa inwestycja komunalna ostatnich kilku dekad, która zostanie zakończona w tym roku.


prezydent2. Prezydent RP Andrzej Duda w Zakliczynie – 12 lutego 2020 roku Zakliczyn po raz drugi gościł Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a po raz trzeci w ogóle w historii miasteczka Prezydenta Polski (wcześniej przed wojną gościł tutaj Ignacy Mościcki). Tym razem Prezydent Polski przyjął z rąk Burmistrza Dawida Chrobaka i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zakliczynie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn. To wydarzenie ma nie tylko walor historyczny i prestiżowy, ale też było ważnym elementem promocji Zakliczyna na ogólnopolskiej arenie. Nie ulega wątpliwości, że znakomite relacje burmistrza Chrobaka przyczyniają się do znaczącego wsparcia inwestycji i wydarzeń w Gminie Zakliczyn wspieranych przez władze państwowe.


melsztyn3. Zamek w Melsztynie – wielka atrakcja turystyczna Gminy Zakliczyn znana wszystkim miłośnikom turystyki historycznej w Polsce zawsze przyciągała turystów, ale od rozpoczęcia odbudowy wieży zamkowej (tzw. donżonu) stała się jeszcze bardziej popularna. Jeszcze dekadę temu nikomu się nie śniło, że będzie mógł podziwiać panoramę doliny Dunajca z wysokości połowy muru wieży – teraz jest to już możliwe. W latach 2017 – 2020 na odbudowę zamku w Melsztynie samorząd Gminy Zakliczyn wydatkował kwotę blisko 1 mln 2 tysięcy zł, z czego ponad 850 tysięcy zł pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co więcej, burmistrz Dawid Chrobak nie zamierza na tym poprzestać i zapowiada, że platforma widokowa będzie umieszczona na najwyższej kondygnacji wieży zamkowej. Będzie też miejsce na organizacje stałej wystawy o historii zamku melsztyńskiego oraz organizacji imprez o charakterze kulturalno – edukacyjnym, takich jak m.in. Biesiada Rycerska w Melsztynie.


velo4. VeloDunajec – zakliczyński odcinek trasy rowerowej VeloDunajec vel VeloNatura w nomenklaturze europejskiej oznaczony jako EuroVelo 11, liczy 12 kilometrów i biegnie wałami przeciwpowodziowymi nad Dunajcem. Na Kamieńcu zlokalizowane jest miejsce postoju rowerzystów, a koło mostu nad Dunajcem przy ujściu Paleśnianki, w czerwcu 2020 roku posadowiono efektowną kładkę nad Paleśnianką właśnie. To najważniejsza i najkosztowniejsza inwestycja turystyczna ostatnich lat, która przyciąga na nasz teren turystów preferujących turystykę aktywną. Jej łączny koszt to kwota ponad 9 mln zł.


klsch5. Ratusz jak nowy – w 2020 roku z ratuszem było jak u Hitchcocka; najpierw wizyta Prezydenta RP, potem pożar, a wreszcie prace remontowe i ich efekt. Gmina Zakliczyn pozyskała grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie Centrum kinowo – konfrencyjnego w ratuszu na bazie pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez Bibliotekę i Burmistrzówki w wysokości 225 tysięcy złotych. Centrum powstało za kwotę 350 tys. zł (w tym został wymieniony na nowy kocioł c.o). Dodatkowo ze środków z ubezpieczenia budynku ratusza oraz własnych ZCK i wkładu własnego pracowników zostały odnowione; klatka schodowa, korytarz na poddaszu i na parterze, zakładowe archiwum oraz biuro instruktorów i pomieszczenie socjalne.


blok6. Rekordowe wsparcie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – aż 8,5 mln złotych rządowego wsparcia w ramach drugiej transzy Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymała Gmina Zakliczyn na inwestycje - to najwięcej ze wszystkich samorządów w powiecie tarnowskim. Za te pieniądze zostanie wybudowany blok mieszkalny na 40 mieszkań w Lusławicach. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony. Jeśli do tego dodamy 1,6 mln zł wsparcia dla Gminy Zakliczyn w pierwszej transzy RFIL, które posłużyły jako wkład własny Gminy do drugiego etapu rewitalizacji Rynku w Zakliczynie, to okaże się, że Gmina Zakliczyn otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych już ponad 10 mln zł, co czyni ją liderem w subregionie tarnowskim.


chodniki7. Chodniki ze ścieżkami rowerowymi – nie tylko trasa rowerowa EuroVelo, ale chodniki wraz ze ścieżkami rowerowymi na terenie Gminy Zakliczyn, to inwestycje poprawiające nie tylko bezpieczeństwo, ale atrakcyjność turystyczną naszej Gminy. W 2020 roku powstały kolejne odcinki chodników ze ścieżkami rowerowymi, m.in.: przy drodze wojewódzkiej nr 975 na odcinku od zakliczyńskiego ronda do ronda w Roztoce, przy drodze powiatowej w okolicach Stróż i Woli Stróskiej, a jeśli dodamy do tego wcześniej wybudowana infrastrukturę m.in. w Zakliczynie na ul. Kamieniec czy Ruchu Oporu, to okaże się, że ta sieć komunikacyjna coraz bardziej się wydłuża.

 


drogi8. Inwestycje drogowe – bardzo znacząco poprawia się stan dróg gminnych na terenie gminy Zakliczyn, co zdecydowanie wyróżnia nas na tle choćby sąsiadów. Władze samorządowe bardzo dbają o drogi inwestując własne środki i pieniądze pozyskane z innych źródeł, dzięki temu wydłuża się systematyczne gminna sieć dróg i ulic o bardzo dobrej nawierzchni. Warto podać jako przykład, że niedawno temu Gmina Zakliczyn otrzymała promesę wysokości 720 tys. złotych na remont drogi gminnej w miejscowości Słona o łącznej długości blisko półtora kilometra i było to najwyższe dofinansowanie ze wszystkich wniosków z Małopolski, które zostały zakwalifikowane do realizacji. Z przyznanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych gruntownie wyremontowany zostanie odcinek drogi gminnej w Słonej na Suchą Górę do skrzyżowania z drogą powiatową Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia.


konsul9. Konsul Republiki Węgier w Zakliczynie - 25 listopada 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak gościł nowego Konsula Generalnego Węgier w Krakowie - doktora Tibora Gerencséra. W towarzystwie Burmistrza i Wicestarosty Jacka Hudymy, Konsul Generalny wizytował cmentarz wojenny w Paleśnicy, który wiosną został odnowiony i sfinansowany w całości ze środków przekazanych przez stronę węgierską w wysokości 150 tys. zł. Na spotkaniu w sali Spytka Jordana w zakliczyńskim ratuszu rozmawiano z kolei na temat możliwości realizacji wspólnych inicjatyw polsko-węgierskich i kilkunastoletniej współpracy Gminy Zakliczyn z węgierskim miasteczkiem Jászfényszaru.


krzyzaklach10. Nasi we władzach - w styczniu 2020 roku Sekretarz Gminy Zakliczyn Janusz Krzyżak został Prezesem Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, działającym przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, natomiast od listopada 2020 roku Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego ma nowego dyrektora, a został nim Zakliczynian druh Łukasz Łach z jednostki OSP Zakliczyn rzecz oczywista.

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.