001Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odebrał go z rąk Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak podczas uroczystości w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

Burmistrz Dawid Chrobak otrzymał ten medal – jak czytamy w uzasadnieniu –  m.in. za to, że jego osobistą zasługą jest wzorowe utrzymanie gminnych szkół podstawowych i przedszkoli oraz wyjątkowa troska o ich prawidłowe funkcjonowanie. Dysponują nowoczesnymi, przestronnymi obiektami. Dzięki skuteczności burmistrza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zostały przeprowadzone liczne inwestycje i remonty bazy oświatowej. Za jego kadencji wybudowano nowe wielooddziałowe przedszkole i żłobek w Zakliczynie, wyremontowano zaplecze sanitarne w Szkole Podstawowej w Filipowicach, wykonano termomodernizację budynku szkolnego w Paleśnicy i wybudowano salę sportową przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu. Wyremontowano i wyposażono stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Filipowicach.

 

Przy 5 szkołach utworzono Otwarte Strefy Aktywności (OSA)  - Zakliczyn, Faściszowa, Wróblowice, Paleśnica, Filipowice. W budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie utworzono nowy gabinet stomatologiczny oraz zmodernizowano świetlicę i bibliotekę szkolną. Powstała filia Szkoły Muzycznej w Paleśnicy (2016 r.). Oddano do użytku place zabaw przy szkole filialnej w Charzewicach, przy SP Gwoździec i SP Stróże. W gminie Zakliczyn nie szczędzi się środków na wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Każda szkoła posiada już dostęp do szerokopasmowego Internetu.

 

Zauważono też, że w centrum zainteresowania burmistrza leży systematyczne podnoszenie umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej. Corocznie honoruje nagrodami nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy zawodowej. Docenia również osiągnięcia uczniów. Był inicjatorem podjętej w 2016 r. przez Radę Miejską w Zakliczynie uchwały w sprawie udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom i studentom z terenu gminy Zakliczyn, które przyznawane są już corocznie. Na zakończenie każdego roku szkolnego na uroczystej sesji Rady Miejskiej przyznaje specjalne nagrody uczniom osiągającym sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. W sposób szczególny promuje placówki, które organizują bądź uczestniczą w lokalnych uroczystościach patriotycznych poświęconych Legionistom, Żołnierzom Armii Krajowej czy Żołnierzom Niezłomnym np. Jamna, Wola Stróska, Łowczówek,  Ruda Kameralna, Słona, Charzewice. Jest inicjatorem licznych konkursów kultywujących lokalne tradycje, wzmacniających u uczniów patriotyzm i poczucie wspólnoty, szacunek do osiągnięć mieszkańców gminy.

 

Medal KEN Dawidowi Chrobakowi został wręczony przez panią kurator Barbarę Nowak w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w trakcie spotkania z nauczycielami województwa małopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

KEN KEN KEN

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.