11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

lgsGminna Spółdzielnia „Samopomoc-Chłopska” w Zakliczynie 32-840 Zakliczyn, ul. Kamieniec 3 ogłasza przetarg ofertowy, pisemny na sprzedaż budynku sklepu wraz z działką nr 848 o powierzchni 16 arów w miejscowości Ruda Kameralna nr KW TR1B/00064187/9

 

Cena wywoławcza 180 000,00 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 18 000,00 zł przelewem bankowym do dnia 4 sierpnia (wtorek).

 

Konto bankowe: PKO BP SA Nr 63 1020 4984 0000 4702 0082 1140

 

Termin zgłoszenia oferty i wpłacenia wadium upływa 5 sierpnia 2020 roku o godz. 9:30.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Gminnej Spółdzielni w Zakliczynie ul. Kamieniec 3. O wygraniu przetargu uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie do 10 sierpnia 2020 roku.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy.

Opłaty notarialne i skarbowe ponosi kupujący.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pod nr tel. 14 627 25 74 lub 14 651 67 56.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych