Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

lag2Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach:

 

 • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej
  z sektorem czasu wolnego (limit dostępnych środków – 350 000,00 zł na 7 wskaźników)
 • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych (limit dostępnych środków – 50 000,00 zł na 1 wskaźnik)
 • podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego (limit dostępnych środków – 300 000,00 zł na 6 wskaźników)
 • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego (limit dostępnych środków – 150 000,00 zł na jeden wskaźnik)
 • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim (limit dostępnych środków – 100 000,00 zł na 4 wskaźniki)
 • działania edukacyjne i inwestycyjne promujące zrównoważone korzystanie
  z zasobów środowiska naturalnego, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ze szczególnym uwzględnieniem operacji innowacyjnych ww. zakresie (limit dostępnych środków – 400 000,00 zł na 5 wskaźników)

WYKORZYSTAJ SZANSĘ! ZŁÓŻ WNIOSEK!

TERMIN NABORÓW: od 23.01.2020 r. do 07.02.2020 r.

Informujemy równocześnie, że każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:

 • na stronie Stowarzyszenia www.dunajecbiala.pl
 • w siedzibie Biura LGD Dunajec-Biała (Remiza OSP Zakliczyn, przy ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn)
 • pod numerem telefonu +48 14 665 37 37

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lag„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych