tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

remizaGmina Zakliczyn zrealizowała w październiku 2019 r. zadanie pt. „Remont remizy OSP we Wróblowicach oraz remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach”. Zadanie jest efektem nagrody dla sołectwa Wróblowice za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie pn. „Najpiękniejsza Wieś 2019”.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich pięciu latach, w tym działalność stowarzyszeń z Wróblowic, aktywność społeczna oraz efekty inwestycji gminnych.

placW wyniku konkursu Wróblowice otrzymały dotację z budżetu Małopolski w wysokości 40 tys. zł, dzięki której wykonano następujący zakres prac:

1) Remont remizy OSP we Wróblowicach – remont schodów zewnętrznych, montaż daszka nad schodami, remont schodów wewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych, roboty malarskie;

2) Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach – roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni betonowej.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych