tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

koronka28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, już po raz dwunasty, tym razem w sobotę o godzinie 15:00 na placach, skrzyżowaniach ulic i w innych miejscach publicznych miast i wsi, odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlili się w tym roku o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz. 1521).

Do tej akcji przyłączyli się wierni naszych parafii. Koronkę odmawiano na Rynku przy figurze św. Floriana, na rondzie i w klasztorze Bernardynek w Kończyskach. Na zdjęciu: spotkanie modlitewne w centrum Zakliczyna, Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził o. Szymon Wierzbiak OFM - wikariusz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych