Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

wybory3Kalendarz Wyborczy

 

do dnia 24 sierpnia 2019 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 

do dnia 26 sierpnia 2019 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 3 września 2019 r. do godz. 24.00

– zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów do dnia 8 września 2019 r. – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 13 września 2019 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 22 września 2019 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 22 września 2019 r. do dnia 29 września 2019 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 28 września 2019 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 28 września 2019 r. do dnia 11 października 2019 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 3 października 2019 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do dnia 4 października 2019 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 8 października 2019 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

– składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 10 października 2019 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 11 października 2019 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 13 października 2019 r. godz. 7.00–21.00

– głosowanie

 

Numery obwodów głosowania, granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych

Nr 1 Melsztyn, Roztoka, Zakliczyn, Zawada Lanckorońska - Ratusz w Zakliczynie, Rynek 1

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Nr 2 Bieśnik, Faściszowa, Kończyska, Słona - Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, ul. Jacka Malczewskiego 56

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Nr 3 Borowa, Dzierżaniny, Jamna, Olszowa, Paleśnica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Nr 4 Filipowice, Ruda Kameralna - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach

Nr 5 Stróże, Wola Stróska, Zdonia - Szkoła Podstawowa w Stróżach

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Nr 6 Charzewice, Faliszewice - Szkoła Filialna w Charzewicach

Nr 7 Gwoździec - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu

Nr 8 Wróblowice - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach

Nr 9 Wesołów - Świetlica Wiejska w Wesołowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Nr 10 Lusławice - Świetlica Wiejska w Lusławicach

Nr 11 Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie

Nr 12 Dom Pomocy Społecznej w Stróżach

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych