Baner festiwalu

 

profkonturekW czwartek – 8 sierpnia 2019 roku zmarł profesor Stanisław Konturek. Był fizjologiem i gastroenterologiem, profesorem Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i byłym prorektorem tej uczelni. W październiku skończyłby 88 lat. Prof. Stanisław Konturek urodził się 8 października 1931 roku w Zakliczynie. 15 stycznia 2014 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek został jedenastym Honorowym Obywatelem Gminy Zakliczyn. W imieniu Stowarzyszenia „Klucz” - wnioskodawcy przyznania Profesorowi najwyższego wyróżnienia Gminy Zakliczyn - miałem zaszczyt przygotować i wygłosić z tej okazji mowę okolicznościową (laudację). Laudację znajdziecie pod tym linkiem: http://archiwum.zakliczyninfo.pl/index.php/82-news/spirg/2438-prof-dr-hab-stanislaw-jan-konturek-honorowy-obywatel-gminy-zakliczyn

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek był absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletnim kierownikiem Katedry Fizjologii UJ CM, wychowawcą i nauczycielem, doktorem honoris causa czterech polskich uczelni medycznych: w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i we Wrocławiu. Jego obszarem zainteresowań naukowych były badania nad fizjologią i patologią układu pokarmowego zwłaszcza zapalenia żołądka i choroby wrzodowej oraz zakażenia Helicobacter pylori.

 

Od 1989 do 1993 r. był prorektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą krakowskiej Akademii Medycznej, a także pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego (1993-1996) po jego powrocie w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medium i równocześnie został wybrany przez rektorów polskich uczelni medycznych na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce.

 

Doświadczenia naukowe i organizacyjne zdobyte podczas wielokrotnych pobytów naukowych w USA, Anglii oraz w Niemczech przenosił na grunt polski, kierując Katedrą Fizjologii UJ CM i stwarzając możliwości rozwoju kadrze naukowo-dydaktycznej. Jako jeden ze współtwórców pierwszej w Polsce anglojęzycznej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM opracował programy i tok nauczania medycyny w systemach zarówno 4-letnim (dla studentów z USA i Kanady), jak i 6-letnim (głównie z krajów skandynawskich).

 

Współpracował z laureatami Nagrody Nobla, z prof. Stanleyem Cohenem, sir Jamesem Blackiem i dr. Andrew Schallym.

 

Profesor był członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym honorowym członkiem Polskiego, Brytyjskiego i Czeskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, przewodniczył również Światowej Organizacji Gastroenterologicznej i Europejskiemu Klubowi Trzustkowemu, był współzałożycielem i zastępcą przewodniczącego Europejskiego Klubu Żołądkowego (Gastro Club). Był członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU. Brał udział w pracach komitetów redakcyjnych najbardziej liczących się fizjologicznych i gastroenterologicznych czasopism naukowych, takich jak „Gastroenterology, American Journal of Physiology” i „Digestive Disease and Sciences”, przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu wydawanego w Katedrze Fizjologii UJ CM czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Journal of Physiology and Pharmacology”.

 

W uznaniu zasług prof. Stanisław Konturek otrzymał liczne wyróżnienia akademickie i naukowe, w tym m.in. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Laur Jagielloński, Nagrodę im. Jurzykowskiego, Nagrody Miasta Krakowa oraz nagrody indywidualne i zespołowe przyznane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademię Nauk. W 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał prof. Stanisławowi Konturkowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na polu oświaty i nauki.

 

Żegnamy wybitną postać o zakliczyńskim rodowodzie.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.