bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

radnilZaledwie 19 listopada Rada Miejska w Zakliczynie zebrała się na sesji inauguracyjnej, a już dzisiaj (30 listopada) radni spotkają się na 3. sesji nowej kadencji. Tym razem będzie już zupełnie roboczo, a tematy są bardzo ciekawe. Radni wysłuchają na wstępie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza, sami być może złożą pierwsze interpelacje i zapytania, które teraz trzeba składać na piśmie, a potem zajmą się sporym pakietem uchwał wśród których dominują projekty uchwał okołobudżetowych na przyszły rok. Ponadto radni ustalą pobory dla burmistrza Dawida Chrobaka, a także ustalą opłaty za pobyt dziecka w powstającym Samorządowym Żłobku w Zakliczynie i maksymalną wysokości opłaty za wyżywienie. Przypomnę, że obrady Rady Miejskiej od początku tej kadencji można śledzić na żywo w internecie. Tymczasem wróćmy do 2. sesji Rady podczas której ukonstytuowały się składy komisji Rady Miejskiej.

 

W rozpoczynającej się właśnie kadencji oprócz dobrze nam znanych i funkcjonujących dotąd czterech komisji, została powołana nowa piąta, która nosi nazwę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – jak się domyślacie zapewne, zajmować się będzie ona skargami, wnioskami i petycjami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy. A oto składy wszystkich komisji i ich szefowie:

 

krakowskiKomisja Rewizyjna

 

Maciej Krakowski – Przewodniczący Komisji

 

Zofia Boczek – Członek Komisji

Mateusz Kwiek – Członek Komisji

 

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

piekarz

 

Teresa Piekarz – Przewodnicząca Komisji

 

Janusz Flakowicz – Członek Komisji

Kazimierz Piechnik – Członek Komisji

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

lasota

 

Henryk Lasota – Przewodniczący Komisji

 

Anna Moj – Członek Komisji

Zygmunt Olchawa – Członek Komisji

Teresa Piekarz – Członek Komisji

Marek Soból – Członek Komisji

 

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

nijak

 

Ewa Nijak – Przewodnicząca Komisji

 

Zofia Boczek – Członek Komisji

Renata Dyngosz – Członek Komisji

Janusz Flakowicz – Członek Komisji

Magdalena Oleksik – Członek Komisji

 

 

 

 

 

 

Komisja Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

krakowski

 

 

 

Maciej Krakowski – Przewodniczący Komisji

 

Jan Jewulski – Członek Komisji

Mateusz Kwiek – Członek Komisji

Stanisław Nadolnik – Członek Komisji

Kazimierz Piechnik – Członek Komisji

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych