tance

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

witaburmistrzMimo, że wakacje w pełni, wracamy do spraw oświatowych bo i do końca wakacji coraz bliżej, a konkretnie wracamy do debaty, która tuż po zakończeniu roku szkolnego 2017/18 odbyła się w sali im Spytka Wawrzyńca Jordana w zakliczyńskim ratuszu. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci władz samorzadowych gmin: Zakliczyn, Wierzchosławice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Uczestników debaty powitał Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, a w problematykę spotkania wprowadziła Pani Dorota Czerwonka - ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji, która moderowała debatę.

 

Debata została przeprowadzona metodą World Café służącą wymianie informacji oraz pomysłów przez uczestników podzielonych na grupy, przypisanych do oddzielnych stolików, pracujących pod kierownictwem moderatorów. Warto w tym miejscu zauważyć, że było się pierwsze spotkanie dialogowe poświęcone kompleksowemu wspomaganiu szkół ukierunkowanemu na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Debata i wyciągnięte z debaty wnioski mają na celu wskazanie kierunku działań oraz uświadomienie sobie, jakie oczekiwania wobec szkoły mają dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i młodzież. Rozwój kluczowych umiejętności u dzieci jest niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia nauczycieli i rodziców, ale także całego społeczeństwa. W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali o najważniejszych czynnikach wpływających na rozwój oświaty na szczeblu samorządowym, w tym o możliwościach finansowych oraz potrzebach lokalnego środowiska. Zespołowej analizie zostało poddane 8 tematów:

 

1. Jakie są mocne strony i zalety naszej gminnej oświaty?
2. Co dla mieszkańca Gminy Zakliczyn znaczy określenie “Dobra Szkoła"?
3. Jakie cechy i umiejętności będą najbardziej potrzebne absolwentom naszych szkół w ich dorosłym życiu?
4. Co mogą zrobić instytucje z terenu naszej Gminy, aby wesprzeć rozwój kluczowych kompetencji uczniów?
5. Jakie działania możemy podjąć aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe?
6. Jaki powinien być Nauczyciel naszych szkół?
7. Jak w gminie rozwijamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży?
8. Która z kompetencji kluczowych powinniśmy najbardziej wspierać? Dlaczego?

 

W trakcie debaty przeprowadzona została krótka ankieta dotycząca rozwoju kompetencji kluczowych uczniów naszych szkół. W opinii obecnych kompetencją najlepiej rozwijaną na terenie naszej gminy jest porozumiewanie się w języku ojczystym, natomiast musimy popracować nad wspieraniem kompetencji społecznych i obywatelskich oraz rozwijać kompetencję uczenia się. Podczas debaty wskazano kierunki rozwoju, inicjatywy, zamierzenia i oczekiwania oraz wskazano jaka jest i jaka może być “Dobra Szkoła”. Za najważniejsze cechy wspólne “Dobrej Szkoły” oraz naszej gminnej oświaty uznano dobrze wyposażone, nowoczesne budynki, bogata ofertę edukacyjną, wysoko wykwalikowaną kadrę oraz dbanie o wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny uczniów. Do najważniejszych działań jakie powinna podjąć Gmina zaliczono m.in. organizowanie spotkań z ludźmi sukcesu (sportowcami, aktorami, ludźmi kultury), wymiany międzynarodowe uczniów – obozy językowe, pozyskiwanie sprzętu informatycznego dla szkół oraz współpracę różnych organizacji w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży (zajęcia rozwijające, koła zainteresowań).

 

Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zaproszonych gości, pozwolą podjąć dalsze działania dla rozwoju oświaty w Gminie Zakliczyn, a zebrane informacje oraz sugestie zostaną wykorzystane do przygotowania Planu Podnoszenia Jakości Usług Edukacyjnych w Gminie Zakliczyn.

 

źródło informacji: Urząd Miejski w Zakliczynie

 

 debata debata debata
 debata debata debata
 debata debata debata
 debata debata debata
 debata debata debata
 debata debata debata

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych