kazsp

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

nadolnik3 marca 2018 roku w Domu Strażaka w Gwoźdźcu odbyło się ostatnie w gminie Zakliczyn walne zebranie sprawozdawcze OSP. Tutejsza jednostka od ponad 4 dekad kojarzona z postacią Stanisława Nadolnika i nic w tej materii w najbliższym czasie się nie zmieni. Jednostka OSP w Gwoźdźcu jest też jedną z trzech w gminie (obok Filipowic i Zakliczyna), która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tutejsza OSP to również znacząca rola kobiet – wszak znajdujemy się w Wiosce pod kobieca ręką – i strażacka grupa śpiewacza, która na bocheńskim przeglądzie zespołów artystycznych OSP zajęła I miejsce. Kolejny wyróżnik tej jednostki, to udany zaciąg z lokalnego środowiska ważnych postaci burmistrza Dawida Chrobaka, który na tą okoliczność paradował w mundurze strażackim.

Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym OSP w gminie Zakliczyn za stołem prezydialnym zasiedli ponadto; zastępca komendanta PSP w Tarnowie - brygadier Piotr Wójcik, sekretarz Oddziału Powiatowego Z OSP w Tarnowie - Marian Nowak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego – Adam Czaplak, radna Rady Powiatu Tarnowskiego – Irena Kusion, prezes Zarządu Gminnego Z OSP w Zakliczynie – Tomasz Damian, sekretarz gminy Zakliczyn – Janusz Krzyżak, dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury – Kazimierz Dudzik, inspektor UM w Zakliczynie Jolanta Budyn i Danuta Siepiela – sołtys Gwoźdźca. Zebranie poprowadził prezes jednostki OSP Stanisław Nadolnik.

 

Tym razem proponuję skrót wypowiedzi sekretarza Oddziału Powiatowego Z OSP w Tarnowie - Mariana Nowaka:

" Szanowni goście, panie Prezesie, druhny, druhowie, droga młodzieży tak licznie zajmująca miejsca na dzisiejszym zebraniu.
nowakDziękuję prezesowi za zaproszenie na zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Gwoździec. Chciałbym przyłączyć się do podziękowań pana Burmistrza i Komendanta PSP za waszą wszechstronną działalność, zarówno tą bojową jak i kulturalną i edukacyjną, za uczestniczenie w uroczystościach, programach okolicznościowych i patriotycznych. Chciałbym pogratulować zespołowi tego I miejsca w Bochni na przeglądzie, ale też chciałbym pogratulować całej działalności, promowania śpiewem działalności strażackiej, czynienia kultury i mówienia o tym, że straż to nie tylko działalność bojowa, ale życie codzienne, które jest związane nierozerwalnie z tradycją i kulturą. Gratuluję jednostce pozyskania sprzętu ratowniczego i całej gminie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Przy tych gratulacjach od razu powiem, że istnieje możliwość skorzystania z kursu przygotowania przedmedycznego za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego Z OSP – będą dwa takie kursy; jeden w maju, a drugi w grudniu. Ze względu na to, że nie mamy już możliwości korzystania z dotacji MSWiA i firm ubezpieczeniowych, to odpłatność za kurs będzie po stronie szkolących się czy po stronie jednostek samorządowych w kwocie 500 zł od uczestnika. Myślę, że to i tak jest taniej niż w Pogotowiu, bo tam stawka wynosi 800 zł. Planowane są tutaj 4 osoby do przeszkolenia i myślę, że prezes będzie szukał możliwości przeszkolenia u nas czy w Pogotowiu. Odnosząc się do sprawozdań i planów chciałbym zwrócić uwagę na obozy kierowane do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminy mogą starać się same o organizowanie takich obozów, ale to rzeczy wymagające uczenia się czegoś nowego, wysiłku. Na terenie naszego powiatu trzy gminy głosiły akces takiej organizacji, natomiast oddział wojewódzki Z OSP wzorem lat ubiegłym, również i w tym roku wyraził chęć organizowania takiego obozu w skali województwa dla 300 osób. Jeśli nasz plan organizacji tego obozu będzie przyjęty i dostaniemy środki na jego organizację, będziemy informację o naborze przesyłać do prezesów zarządów gminnych. Zapraszam na duże świętowanie 13 maja do Ciężkowic, gdzie będzie poświęcenie sztandaru dla oddziału powiatowego Z OSP podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Oddział zrzesza wszystkie jednostki na terenie powiatu tarnowskiego i zaproszenia na powiatowe obchody Dnia Strażaka do przedstawicieli wszystkich jednostek OSP niebawem przyjdą. 11 kwietnia odbędą się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej – zachęcam do przygotowania młodzieży i udziału w turnieju. Będzie też wzorem lat ubiegłym w tym roku organizowany konkurs plastyczny dla dzieci – finał powiatowy tego konkursu odbędzie się 9 maja na terenie obiektów PSP w Tarnowie. Jeszcze raz gratuluję wam osiągnięć roku ubiegłego, ale też życzę, aby wszystkie zamierzenia, które sobie zaplanowaliście udało się zrealizować i pozyskać na realizację pieniądze. Dodam, że tak ja w ubiegłym roku nasze województwo skorzystało z Funduszu Sprawiedliwości, tak i w tym roku, prawdopodobnie we wrześniu, też Małopolska ponownie skorzysta z tego funduszu…”

 

 

To była obszerna relacja wypowiedzi sekretarza Mariana Nowaka, a ja zaprosiłem na rozmowę prezesa Tomasza Damiana, który obiecał podsumować tegoroczną kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP na portalu Zakliczyninfo, ale to będzie mało miejsce w osobnym artykule.

ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz
ospgwoz ospgwoz ospgwoz

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych