Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

naborylgdLokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia):

 

- podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego)
Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

 

- podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej  z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych)
Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

- podejmowanie działalności gospodarczej (poza sektorem turystyki i czasu wolnego)
Limit środków w ramach naboru: 250 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

- podejmowanie działalności gospodarczej (przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego)
Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie od 06.03.2018 r. do 20.03.2018 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45,  a w środy od 10:00 do 18:00.

 

Termin składania wniosków upływa dnia 20.03.2018 r. o godz. 15:00!

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl  oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych