zw

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Szanowny Panie Dyrektorze;

 

WitosW dniu 18 stycznia ukazała się informacja o uroczystościach urodzinowych W. Witosa autorstwa p. Kubisztala. Ponieważ w publikjacji pojawiło się kilka różniących się z faktycznymi zdarzeniami informacji,  uprzejmie proszę o zamieszczenie sprostowania. W razie potrzeby dodatkowych wyjasnień pozostaję do dyspozycji red. Kubisztala i Państwa.

Pozdrawiam;

Ryszard Ochwat

Sprostowanie

 

W informacji z dnia 18 stycznia o wizycie Prezydenta Andrzeja Dudy w Wierzchosławicach w rocznice urodzin Wincentego Witosa p. Rafał Kubisztal uchybił kilku historycznym faktom. Zapewne z powodu ich nieznajomości. P. Kubisztal napisał między innymi: „Uroczystości w Wierzchosławicach to nawiązanie do działalności NSZZ RI „Solidarność” w latach 80-tych minionego stulecia, kiedy władza komunistyczna zakazywała upamiętniania W. Witosa. Wtedy to działacze NSZZ RI „Solidarność”, m.in. mec. Stanisław Mierzwa – skazany w procesie szesnastu w Moskwie, Stanisław Chrobak – późniejszy senator RP i wójt Gminy Zakliczyn oraz Władysław Żabiński – późniejszy poseł na Sejm RP spotykali się przy grobie przywódcy ruchu ludowego w dniu jego urodzin. NSZZ RI „Solidarność” to spadkobierca myśli Wincentego Witosa.

 

 

witoswsrodkuPrawdą jest, że władza komunistyczna wymazała postać W. Witosa z kart historii i podręczników. I do dzisiaj tak pozostało. Ale też prawda jest, że od pogrzebu W. Witosa w 1945 co roku rodzina i współpracownicy trzykrotnego Premiera Rządu Rzeczypospolitej spotykali się na grobie w rocznice Jego śmierci. Rok po roku rodziła się, umacniała tradycja Zaduszek Witosowych obchodzonych w każdą pierwszą niedziele listopada do niespotykanych rozmiarów w roku 2017 – blisko 5 tys. uczestników, 300 pocztów sztandarowych . Współorganizatorem spotkań Zaduszkowy był mecenas Stanisław Mierzwa bliski współpracownik W. Witosa, kiedy w 1953 roku opuścił mury więzienia (więzień Moskwy).

 

W roku 1971 staraniem bliskich współpracowników powstało w budynkach gdzie zamieszkiwał i pracował Premier - Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach. Po roku 1971 – współpracownicy W. Witosa i rodziny wokół Towarzystwa skupiali całą swoją aktywność w tym organizowanie Zaduszek Witosowych, w którym patronował i uczestniczył mec. Stanisław Mierzwa, przedstawiciele Ruchu Ludowego, po roku 1980 również Solidarności RI , wraz z wymienionymi w artykule przez p. redaktora współzałożycielami Solidarności RI Stanisławem Chrobakiem i Władysławem Żabińskim.  Wieloletnim ( od założenia do niemal roku 2000).  Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa był Franciszek Kieć – poseł X kadencji (1989 – 1991) działacz ZSL, potem PSL Wilanowskiego i współzałożyciel PSL w roku 1989.

 

Urodziny W. Witosa obchodzone były przez wszystkie te lata w znacznie skromniejszym wymiarze. Od czterech lat z inicjatywy Solidarności RI w strukturze PiS w dniu urodzin przy grobie W. Witosa spotykają się przedstawiciele tych organizacji. Dotychczasowe zdominowała atmosfera rywalizacji o prawo do spadku idei W. Witosa z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tegoroczne obchody urodzin W. Witosa odbyły się w wyjątkowo godnej atmosferze. Sądzę głównie dzięki obecności i postawie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w swoim wystąpieniu podjął najbardziej drażliwy, nie dostrzegany dotychczas przez organizatorów urodzin i nie nagłaśniany przez Towarzystwo, problem relacji W. Witosa i J. Piłsudzkiego po zamachu majowym w 1926 roku.

 

Pan Prezydent zrozumiał, że faktów nie da się zmienić, nie powinno się ich komunistyczną metodą „zamiatać pod dywan”. Współtwórców Niepodległości poróżniła wizja Polski. Opozycyjni zapłacili życiem, emigracją, zepchnięciem na margines. Wincenty Witos poprzez emigracje wyłączony został z aktywnego życia politycznego Polski na 6 lat, a właściwie do końca swoich dni, mimo, że cały czas przewodził Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.

 

PiS – spadkobierca idei Marszałka J. Piłsudzkiego i wizji Polski sanacyjnej ustami p. Prezydenta odczarowuje milczenie wokół tamtej sprawy, co może rodzić nadzieje na - wreszcie - unieważnienie procesu brzeskiego skazującego w 1930 roku W. Witosa na pozbawienie wszelkich praw i karę więzienia. Polskiemu Stronnictwu Ludowemu nie udało się przekonać swoich kolejnych partnerów koalicyjnych ani aktualnie rządzącej PiS do rehabilitacji polityków skazanych w procesie brzeskim.

 

Nie można wykluczyć, że godna uznania postawa p. Prezydenta Andrzeja Dudy to między innymi wynik aktywności działaczy Solidarności RI w strukturze PiS, w tym Dawida Chrobaka – syna współzałożyciela Solidarności RI. 

 

Mimo, że niełatwo czuć się spadkobiercą idei dwóch diametralnie różniących się wizji Polski, jakie po 1926 roku prezentowali Wincenty Witos i Józef Piłsudzki wielu tą próbę podjęło. Co z uznaniem podkreśla - Ryszard Ochwat Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych