ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

vdch1 grudnia w Sali im. S.W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa połączona z ceremonią przekazania umowy na budowę liczący 16,8 km fragment trasy rowerowej od zapory wodnej w Czchowie do Lusławic. Zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy samorządem Województwa Małopolskiego a firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, budowa tej części WeloDunajec będzie kosztować 8,8 mln zł i ma być gotowa w listopadzie 2018 roku. Na uroczystość przekazania umowy do Zakliczyna przyjechali; marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i wicemarszałek Stanisław Sorys, którym towarzyszyli zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Jacek Pilch który jest jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. budowy tras rowerowych, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj, dyrektor Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jan Grabski.

velos Samorząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak oraz szef Komisji Finansów Rady Powiatu Kazimierz Korman. Samorządy gminne reprezentowali; burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak wraz ze swoim Zastępcą, licznie przybyłymi radnymi Rady Miejskiej z Wiceprzewodniczącym Rady Henrykiem Lasotą i sołtysami oraz burmistrz Czchowa Marek Chudoba. Na spotkaniu był obecny również pełnomocnik firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Zakliczyńskie spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie mediów informacyjnych, co zresztą samorządowcy wykorzystali do zorganizowania konferencji prasowej. Gości przywitał burmistrz Dawid Chrobak, a konferencję poprowadził Jacek Pilch. Jako pierwszy głos zabrał marszałek Jacek Krupa, który mówił m.in. o tym, że samorząd wojewódzki postawił przed sobą ambitne zadanie, aby do 2020 roku wybudować w całej Małopolsce prawie 1000 km tras rowerowych. To 8 szlaków łączących najdalsze zakątki naszego regionu, budowane w najwyższym standardzie. Od prawie dwóch lat realizujemy intensywnie to zadanie. Do końca 2017 roku rowerzyści będą już mieli do dyspozycji blisko jedną trzecią z zakładanych tysiąca kilometrów bezpiecznych i komfortowych tras rowerowych, w zdecydowanej większości poprowadzonych po wałach małopolskich rzek. Marszałek Krupa zwrócił uwagę na to, że realizacja projektu nie jest prosta począwszy od uzgodnień, a skończywszy na realizację inwestycji. Jacek Krupa pochwalił dyrektor Martę Maj i Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w imieniu Województwa Małopolskiego zajmuje się realizacją tras rowerowych. Marszałek zwrócił uwagę na fakt, że powstanie trasy rowerowej WeloDunajec jest również szansą na rozwój mikroregionu Czchów – Zakliczyn i cieszył się, że mógł gościć w pięknym miasteczku Zakliczyn. Wicemarszałek Stanisław Sorys wyraził wielką radość w związku z pobytem w Zakliczynie, dla którego pretekstem jest ogłoszenie budowy kolejnego odcinka EuroVelo w Małopolsce. Sorys zwrócił uwagę na fakt, że od 7 lat funkcjonowania w małopolskim samorządzie wojewódzkim koalicji PO – PSL rozwijamy Małopolskę nie tylko poprzez duże aglomeracje, ale włączając do obiegu gospodarczego wszystkie obszary, zwłaszcza te, które są zapóźnione w rozwoju gospodarczym. Przypominam sobie czasy gdy sam byłem wójtem, że mówiło się o tym, iż środki europejskie są dla dużych samorządów. Pamiętam jak odrzucono mi wniosek, ponieważ był parafowany granatowym, a nie niebieskim atramentem. Dzisiaj zmieniło się wszystko. Gdybyśmy popatrzyli na mapę funduszu europejskich, to zobaczymy że w Subregionie Tarnowskim jest najbardziej kolorowo. Kiedy również patrzymy na inwestycje drogowe to też inni nam zazdroszczą: na przykład modernizacja drogi wojewódzkiej w kierunku Paleśnicy i Gródka nad Dunajcem czy w kierunku Gromnika, nie wspominając o potężnej inwestycji jaką jest obwodnica Tuchowa czy budowa mostu na Wiśle w Borysowej, budowa drogi z Tarnowa w kierunku Mielca - to są potężne zadania generujące olbrzymie koszty, które dzięki tej koalicji w Małopolsce udaje się realizować. Wicemarszałek dodał, że również sala w której się znajdujemy, została wyremontowana dzięki udziałowi środków europejskich będących w dyspozycji Małopolski. Sorys tłumaczył, że przy okazji przekazania umowy na budę odcinka DunajecVelo wylicza inne inwestycje realizowane w naszej okolicy, bo będąc na innych spotkaniach w gminie Zakliczyn jakoś, jak to ujął „inne zadania jakoś się bardziej przebiły, natomiast te inwestycje finansowane w ramach środków Województwa Małopolskiego, czy środków gdzie zarządzającym jest Województwo Małopolskie, o tym się jakoś w przestrzeni medialnej nie mówi tutaj”. Kiedy mówimy o rozwoju Małopolski, to mówimy też że już 15 mln turystów przyjeżdża do Małopolski. Chcemy, żeby większa liczba turystów przyjeżdżała również w te tereny, żeby turyści zostawali nie tylko w Krakowie, w Oświęcimiu, ale żeby również na Ziemię Tarnowską i Sądecką w większej liczbie przybywali poznając naszą historię i tradycję, ale również ciesząc się z oferty sportowej i rekreacyjnej. Budowa tras rowerowych Velo w Małopolsce to potężne przedsięwzięcie, ale też chodzi o to, abyśmy w każdym subregionie zabezpieczyli środki na infrastrukturę uzupełniającą; pętle rowerowe. Przykładowo jeśli mówimy o Lusławicach to też trzeba pamiętać o Kąśnej Dolnej i to jest ten potencjał napędowy dla turystyki, który należy wykorzystać. Na koniec wystąpienia Stanisław Sorys podziękował marszałkowi Krupie, które jeszcze jako członek Zarządu Województwa (gdy marszałkiem był Sowa – p.K.D.) odpowiadał za przygotowanie projektów drogowych oraz dyrektor Maj, bo jak stwierdził Sorys w subregionie tarnowskim tych dróg mamy przygotowanych bardzo dużo. Po marszałku Stanisławie Sorysie głos zabrał burmistrz Czchowa Marek Chudoba: - Panowie Marszałkowie, panie Burmistrzu nie jesteśmy gospodarczo zapóźnieni – zauważył burmistrz Czchowa – ta współpraca pomiędzy Zakliczynem, a Czchowem na różnych płaszczyznach się rozwija. Jak Czchów nie cieszy się z przebiegu projektowanej nowej trasy „Sądeczanki” (droga nr 75), to bardzo cieszymy się z budowy DunajecVelo. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak na wstępie podkreślił, że to ważny dzień dla Zakliczyna, bowiem budowa tego odcinka trasy rowerowej z pewnością podniesie atrakcyjność turystyczną gminy Zakliczyn. Mamy już na swoim terenie ścieżki rowerowe wyznaczone już kilkanaście lat temu. Teraz zostaną one skomunikowane. Zresztą we wszystkich folderach i informatorach turystycznych piszemy o tym, że na terenie gminy powstaną kolejne trasy w ramach EuroVelo. Cieszę się też, że ta trasa połączy nie tylko dwie gminy: Zakliczyn i Czchów, ale też dwa powiaty: brzeski i tarnowski, a w przyszłości także dwa duże ośrodki: Tarnów i Nowy Sącz, a w dalszej kolejności przygraniczną Muszynę. Burmistrz poprosił też marszałka Jacka Krupę o przychylność dla wniosku o rewitalizację Rynku w Zakliczynie, który to wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Dawid Chrobak argumentował , że rewitalizacja Rynku to projekt najważniejszy w kontekście podniesienia atrakcyjności turystycznej Zakliczyna. Po wystąpieniu burmistrza Dawida Chrobaka jeszcze marszałek Stanisław Sorys wyjaśniał, że pozytywna ocena formalna wniosku to znaczy że wniosek jest złożony na właściwym formularzu i posiada wymagane załączniki, po czym nastąpiła ceremonia prezentacji umowy na realizację odcinka DunajecVelo z Czchowa do Lusławic.

velo velo velo
velo velo velo
velo velo velo
velo velo velo
velo velo velo
velo velo velo
velo velo velo

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych