oblawa

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

pupz12 października około godziny 10 – tej w gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka odbyła się ceremonia podpisania umowy w której wzięli udział obok Burmistrza jego zastępca Dawid Drukała i Skarbnik Gminy Urszula Nowak – reprezentujący stronę samorządową oraz wykonawca inwestycji Jan Waz. Po podpisaniu strony udały się na teren przyszłej budowy, gdzie czekał już dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich Józef Gwiżdż. Firma ma wejść na plac budowy już w tym tygodniu. Budowa żłobka i przedszkola to jeden z priorytetów Dawida Chrobaka, nic dziwnego że Burmistrza nie krył zadowolenia.


pupzpDawid Chrobak: - Podpisaliśmy umowę na budowę przedszkola i żłobka w Zakliczynie. Wartość tej inwestycji wynosi 5 mln 419 tys. zł. W sierpniu tego roku Pani Premier Beata Szydło podjęła decyzję o przyznaniu Gminie Zakliczyn prawie 1 mln złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa na pupzpbrealizację tej inwestycji. Dzięki temu już za niespełna rok w Zakliczynie powstanie nowoczesny obiekt dla najmłodszych mieszkańców, spełniający oczekiwania rodziców. Termin zakończenia zadania to 28 września 2018 roku. Zadanie wykona firma Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz. Będzie pierwszy żłobek w Zakliczynie. Na części parterowej utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad maluchami do 3 lat, a na pozostałej jego części oraz na pierwszej kondygnacji będzie przedszkole. W komfortowych warunkach będzie mogło w nim przebywać nawet przeszło 200 dzieci. Chcemy plbudstworzyć miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi również z tego względu, aby ułatwić rodzicom kontynuowanie pracy zawodowej. Oczywiście pomysłowo zagospodarowany zostanie również teren wokół nowego obiektu. Wkrótce ogłoszony będzie również przetarg w formule „zaprojektuj – wybuduj” na przebudowę ul. Ofiar Katynia, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Spytka Jordana. Zadanie to zostanie wykonane częściowo w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Inwestycja ta pozwoli na udrożnienie tej ulicy na całym jej odcinku ( to 350 metrów bieżących) i ułatwi dojazd do szkoły, przedszkola i żłobka w Zakliczynie. Łączna wartość tego zadania to kwota ponad 160 tys. zł.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych