Przejście do firmy KM-Net

SKO

fimaDnia 28 maja 2023 podczas Pikniku Rodzinnego zakończyliśmy realizację programu ”Rosnę z matematyką” finansowanego ze środków Fundacji mBanku. Przypomnijmy... W II edycji – programu „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć – programu skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całego kraju, złożono 562 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 137 projektów wśród nich znalazł się i nasz. Łączna kwota, jaką w tym roku Fundacja prowadzona przez mBank przeznaczy na granty, wyniosła ponad 660 tys. zł.

 

W naszej szkole projektem „Wesoła matematyka z kotem Filemonem”, były objęte dzieci z oddziału przedszkolnego – łącznie 25. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci oraz zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. Wartość grantu wynosi 4 744 zł. Koordynatorem Projektu był pan Dariusz Stojowski a osobami realizującymi była pani Katarzyna Kalicka i pani Iwona Gurgul.

 

 

W skrócie:

Przeprowadziliśmy po 14 godzinnych spotkań warsztatowych z dziećmi w dwóch grupach, 1 spotkanie z rodzicami oraz Turniej Przedszkolaka. W ramach projektu dzieci z oddziału zerowego oraz z oddziału pięciolatków brały udział w szeregu aktywności matematycznych. Realizacja zajęć miała miejsce od 1 lutego do 30 kwietnia. Przedszkolaki poprzez zabawę, doświadczenie, praktyczne działanie poznawały liczby, szukały matematyki w codziennym życiu. Samodzielnie podejmowały próby mierzenia długości, objętości, ważenia, liczenia, rozpoznawania figur geometrycznych. Zajęcia warsztatowe były swoistym przygotowaniem do Turnieju Przedszkolaka. Świętowały Dzień MATEMATYKI. Poznały znaki mniejszości i większości. Odbyły warsztaty praktyczne w sklepie spożywczym. Sprawdzały swoja wiedzę w turnieju matematycznym. Dużo się działo, dzieci chętnie przychodziły na wszystkie zajęcia. W zajęciach wzięło udział 45% podopiecznych - w sumie 25.


Podsumowanie projektu miało miejsce podczas Pikniku Rodzinnego przy obecności przedstawicieli władzy lokalnej, rodziców, społeczności lokalnej i tej dalszej. Pani dyrektor Irena Kusion zobrazowała główne założenia przedsięwzięcia i podziękowała przedszkolakom tak liczny udział. Następnie nastąpiło wręczenie dyplomów i upominków dla uczestników projektu. Z funduszy programu zakupiliśmy materiały biurowe oraz inne potrzebne do realizacji zadań przedmioty oraz nagrody dla zwycięzców i uczestników. Swymi działaniami pokazywaliśmy, że zależy nam na ciekawym i efektywnym uczeniu matematyki, że matematykę można zrozumieć i polubić.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze inicjatywy, mające na celu poszukiwanie kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci świata matematyki.

A co się działo najlepiej zobrazują zdjęcia w dołączonej galerii.

 

Materiał i zdjęcia nadesłał Dariusz Stojowski

 matbank  matbank  matbank
 matbank  matbank  matbank
 matbank  matbank  matbank
 matbank  matbank  matbank
 matbank  matbank  matbank

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.