SOD 001Jest kolejny grant z Województwa Małopolskiego – tym razem dla „Filipowic”. Do 9 października 2020 roku można było składać wnioski do konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020” organizowanego przez Województwo Małopolskie.
- Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł. łącznie. W tym roku na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu przeznaczyliśmy o 100 tys. zł. więcej niż w poprzednim. Jest to kwota 350 tys. zł - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka podczas ogłaszania konkursu. Marszałek Smółka zna się na orkiestrach dętych chyba najbardziej w Zarządzie Województwa.

Celem konkursu grantowego jest wsparcie w obszarze kultury, które pozwoli na tworzenie i poznawanie kultury, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupachSOD 002 wiekowych. Pomoc dla orkiestr dotyczy zakupu: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych.
Stowarzyszenie „Klucz” przygotowało wniosek grantowy na kwotę 20 tys. zł (zakup trzech instrumentów i warsztaty dla Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”). Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację, że otrzymamy dotację w wysokości 7 tys. zł, tak jak 50 innych wnioskodawców z Małopolski. W grupie docenionych przez Województwo Małopolskie jest jeszcze jeden wnioskodawca, który otrzyma 3,5 tys. zł dotacji. Warto zwrócić uwagę, że do konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020” napłynęło 100 wniosków.

Dziękuję bardzo specjalistce ds. programów grantowych Ewelinie Siepieli za przygotowanie wniosku po konsultacji z kapelmistrzem SOD „Filipowice” i Panu Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi za wsparcie naszych starań oraz Komisji Konkursowej, na czele z jej przewodniczącym Panem Witoldem Kozłowskim – Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

SOD 003To nie jedyna dobra wieść dla Orkiestry, bo warto wiedzieć, że w ramach innego programu grantowego pod nazwą Domosławicka Akademia Umiejętności, realizowanej w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przez Stowarzyszenie „Entuzjaści uśmiechu” z Domosławic (którego partnerem jest Zakliczyńskie Centrum Kultury), Orkiestra w Filipowicach będzie mieć warsztaty dla 30 osób w wymiarze 30 godzin zajęć z gry na instrumencie oraz 20 godzin teorii. Warsztaty te rozpoczną się w Filipowicach, jeśli tylko pozwolą na to warunki epidemiczne.

Warto też przypomnieć, że Stowarzyszenie „Klucz” działające przy Zakliczyńskim Centrum Kultury realizuje aktualnie dwa inne granty z Województwa Małopolskiego, tj.: spektakl teatralny pod tytułem „Zasięg” Studia Form Teatralnych „Scena Jordana”, na który otrzymaliśmy grant z Mecenatu Małopolski w wysokości 10 tys. zł oraz na warsztaty i zakup strojów dla ZF „Gwoździec” w wysokości 8 tys. zł z tzw. małych grantów.Źródło: https://www.facebook.com/Zakliczy%C5%84skie-Centrum-Kultury-107505932667887/

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.