tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

renesansDzielimy się z Wami wspaniałą wiadomością. W czwartek, 21 maja, na Mszy Świętej w rycie tradycyjnym na Jamnej o godz. 16 ponownie zabrzmi polifonia. Tym razem będzie to piękna polska czterogłosowa msza renesansowa.W swoim oficjalnym kalendarzu dla rytu tradycyjnego Kościół obchodzi w ten dzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. (W kalendarzu zreformowanym - używanym przez nas na Mszach Świętych w niedziele i święta o godz. 11 i 13, a w dni powszednie o godz. 19 - Wniebowstąpienie Pańskie od roku 2004 obchodzi się w Polsce w niedzielę). We Mszy śpiewanej odprawianej w rycie dominikańskim części stałe pochodzić będą z Mszy Te Deum laudamus Krzysztofa Borka, polskiego kompozytora z XVI wieku, związanego z Krakowem i katedrą na Wawelu. Śpiewy własne uroczystości zostaną zaśpiewane według nut chorałowych. Muzyczną część liturgii weźmie na siebie legendarny zespół wokalny muzyki dawnej "Bornus Consort" prowadzony przez Marcina Bornusa-Szczycińskiego.

 

 

Zapraszamy do świętowania Wniebowstąpienia Pańskiego i do modlitwy niesionej na skrzydłach muzyki ułożonej na chwałę Najwyższego!

bornusZespół "Bornus Consort" – zasłużony polski zespół wokalny specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej, którego kierownikiem artystycznym jest Marcin Bornus-Szczyciński, powstał w 1981 roku z inspiracji dr Ewy Obniskiej, kierującej wówczas Redakcją Muzyki Klasycznej i Dawnej II Programu Polskiego Radia.

Specjalizował się w wykonywaniu polskiej muzyki przełomu XVI i XVII stulecia, jednak ich zainteresowania stopniowo ewoluowały w kierunku muzyki znacznie wcześniejszej. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w dziedzinie muzyki średniowiecznej było wystawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1984 roku XIII-wiecznego dramatu liturgicznego "Ludus Danielis". Grano ten spektakl prawie 100 razy aż do lat 90.

Grupa nagrała utwory takich kompozytorów jak: Wacław z Szamotuł, Piotr z Grudziądza, Marcin Mielczewski, Mikołaj Zieleński, Bartłomiej Pękiel. Po tym przyszły następne doświadczenia i dziś zespół zajmuje się głównie monodią, czyli śpiewem jednogłosowym, zwłaszcza monodią liturgiczną.

Rekonstrukcja średniowiecznych i renesansowych technik wokalnych, ścisła współpraca ze śpiewakami tradycyjnymi, studia nad kunsztem i bogactwem melodii tych społeczności, które zajmują się tym "od zawsze", poznawanie liturgii i sposobów ich śpiewania, pozwala spojrzeć zupełnie na nowo na wielogłosową muzykę renesansową. Polifonię postrzegamy dziś coraz mniej jako ciąg choćby najpiękniej strojących akordów, ale przeciwnie, jako sumę wolnych niemal melodii, jednoczesnych głosów, które już samodzielnie brzmiałyby doskonale, ale tu syntezują się w specyficznej przestrzeni wielogłosowości. Bogatszy w te doświadczenia zespół powraca do pieśni wielogłosowej, wykonując czasami również utwory współczesne, uzyskując z reguły nowy i wciąż zaskakujący kształt dzieł.

Założyciel i szef zespołu, Marcin Bornus-Szczyciński, śpiewak i badacz muzyki dawnej, był wraz z Antonim Pilchem twórcą formuły "Pieśń naszych korzeni" dla Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu, a następnie w Jarosławiu. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego tegoż festiwalu. Tworzył projekt "Siedem Tradycji" w ramach Festiwalu Kraków 2000. Był szefem artystycznym cyklu koncertów "Gdy muzyka była młodsza" przez cały czas jego trwania, tj. w latach 2007-2010, organizowanego przez klasztor dominikanów w Łodzi.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych