swieta2020bm

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Moje spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II”
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka

 

konkursjpdwaI. Organizatorzy i Patronat Konkursu

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zakliczyńskie Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.
2. Patronat medialny sprawują media ZCK: portal internetowy Zakliczyninfo oraz miesięcznik Głosiciel.

 

II. Temat Konkursu

 

Nadesłanie zdjęcia ze spotkania ze Świętym Janem Pawłem II wraz z krótkim opisem tego spotkania.

 

 

III. Cele Konkursu

 

1. Przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski;
2. Ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.
3. Promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

 

IV. Zasady Konkursu

 

1. Konkurs trwa od 18 maja 2020 roku do 16 października 2020 roku. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Zakliczyn i gmin przyległych.
3. Nadesłany tekst musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach (prace zbiorowe nie będą przyjmowane).
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłać zdjęcie ze spotkania z Janem Pawłem II i napisać krótką relację z tego spotkania w formie wydruku komputerowego, sformatowane następująco: czcionka 12 Times New Roman na papierze formatu A4, standardowy margines 2,5 cm, nagłówek i stopka – 1,5 cm, odstępy między wierszami standardowe 1,0, maksymalnie 1 strona A4 wraz z zdjęciem.
5. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
6. Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie:

- e-maila z pracą konkursową zapisaną w formie pliku elektronicznego (w formacie: .odt, .doc, .docx)
- wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osoby pełnoletniej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- podpisane oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Dokumenty złożone do konkursu tj. utwór oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.

7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu oraz wydaniem utworu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania nagrody.

 

V. Termin i miejsce składania prac

 

Prace należy składać do dnia 07 września 2020 roku (do godziny 15.00) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD/DVD) wraz z załącznikami. Uzupełnione i podpisane załączniki należy składać w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury lub przesłać pocztą listem poleconym na adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (decyduje data wpływu do ZCK).

 

VI. Kryteria oceny

 

1. Prace literackie zostaną opublikowane na profilach społecznościowych:

a/. Zakliczyńskiego Centrum Kultury - https://www.facebook.com/Zakliczy%C5%84skie-Centrum-Kultury-107505932667887/ 
b/. Dyrektora ZCK - https://www.facebook.com/ZCKDudzik/

i poddane ocenie przez internautów, o wygranej będzie decydowała największa liczba oddanych na daną pracę lajków przez internautów wg. zasady:

- polubienie – 1 pkt
- super – 2 pkt

Publikacja prac na profilach społecznościowych i głosowanie internetowe rozpocznie się 10 września 2020 roku i zakończy się 10 października 2020 roku.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 października 2020 roku o godzinie 17.00 w Zakliczyńskim Centrum Kultury sala Spytka Jordana w Ratuszu
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu i do zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie przyznania jednej z nagród.
5. Organizatorzy przewidują trzy nagrody rzeczowe. Nagrody ufundują: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Ewa Nijak oraz Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik.
7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Głosicielu oraz na portalu Zakliczyńskiego Centrum Kultury www.zakliczyninfo.pl - bez prawa do wynagrodzenia.
8. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
9. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich innych osób.
2. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości uczestnik konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
5. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu upoważnia Organizatorów do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

 

Załączniki do regulaminu do pobrania tutaj:  

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego „Moje spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II”

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego „Moje spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II”

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.