Baner festiwalu

 

konkurs dikIII Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Drzewa i krzewy Polski” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach odbył się 16 czerwca 2015 r. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński.

W przyrodniczej rywalizacji, ze znajomości gatunków drzew i krzewów naszych lasów oraz rozdikpoznawania przygotowanych okazów, uczestniczyło 14 szkół: Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice, Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Stróże, Tuchów, Wróblowice, Zakliczyn, Zborowice. Szkoły reprezentowane były przez 28 uczniów klas IV – VI.

W etapie międzygminnym szkoły, tradycyjnie już, rywalizują o najlepszy wynik: uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości, rozpoznawali gatunki drzew i krzewów na przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego ze szkoły w Paleśnicy, rozpoznawali gatunki drzew i krzewów na podstawie przygotowanych zbiorów botanicznych.

dikrz

O końcowym rezultacie i miejscu poszczególnych szkół zdecydowały indywidualne wyniki uczniów oraz efekty pracy zespołowej. Poziom zmagań był bardzo wyrównany, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością materiału przewidzianego regulaminem konkursu i niewielką różnicą punktów rozstrzygnęła się rywalizacja o zwycięstwo w konkursie:

Kategoria: Najlepszy zespół reprezentujący szkołę.

1 miejsce: Szkoła Podstawowa w Paleśnicy reprezentowana przez Kingę Fularę i Konrada Rudnickiego – drużyna uzyskała 151 pkt

2 miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Faściszowej reprezentowana przez Jakuba Tabisia i Mateusza Myszora – drużyna uzyskała 147 pkt

3 miejsce: Szkoła Podstawowa w Filipowicach reprezentowana przez Weronikę Teper i Oliwię Osuch – drużyna uzyskała 145 pkt

Kategoria: Najlepszy uczestnik konkursu.dikrze

1 miejsce: Jakub Tabiś - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Faściszowej - 45 pkt na 50pkt max

2 miejsce : Weronika Sówka – Szkoła Podstawowa w Gromniku – 44 pkt

3 miejsce : Weronika Teper – Szkoła Podstawowa w Filipowicach – 43 pkt ; o trzecie miejsce przeprowadzono dogrywkę ponieważ 4 uczestników w teście uzyskało ten sam wynik. Dogrywka wyłoniła ostatecznie laureata 3 miejsca.

dikrzewy oficjele Nadleśnictwo Gromnik ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów: laserową drukarkę, głośniki, słuchawki i wiele innych gadżetów, każdy uczestnik konkursu otrzymał sadzonkę drzewka i pamiątkowy dyplom. Nie zapomniano też o poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Nagrody w konkursie wręczali: Wicestarosta Tarnowski Pan Zbigniew Karciński, Pan Grzegorz Wojtanowski zastępca Nadleśniczego, Burmistrz Ciężkowic Pan Zbigniew Jurkiewicz, Burmistrz Zakliczyna Pan Dawid Chrobak, Wójt Gromnika Pan Bogdan Stasz, Dyrektor ZSP w Paleśnicy Pan Sylwester Gostek i Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek. Wiele starań w przygotowanie i organizację konkursu włożył, reprezentujący Nadleśnictwo Gromnik, mgr inż. Marek Malinowski, który przewodniczył Komisji Konkursowej.

dikrzewy Zespół Szkół w Paleśnicy przygotował część konkursową, a nad jej przebiegiem czuwały nauczycielki: Krystyna Michałek i Anna Moj - szkolny koordynator konkursu.

Uczniowie oraz ich opiekunowie bardzo pozytywnie wyrażali się o konkursie, ciekawa okazała się dla uczniów tematyka i jego forma, a dodatkową atrakcję stanowiło miejsce jego przeprowadzenia – sale ekspozycyjne Muzeum Przyrodniczego i ich przyrodnicza atmosfera.

Zespół Szkół w Paleśnicy dziękuje Nadleśnictwu Gromnik za merytoryczny patronat nad konkursem, atrakcyjne nagrody i wsparcie organizacyjne oraz Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach wraz z pracownikami za udostępnienie sal i pomoc w przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby konkursu.

 

 

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.