ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sapereKazimierz Wojnicki mówił o tym z dumą już od chwili, gdy dotarła do niego informacja iż jego Szkoła Muzyczna w Domosławicach sadmuzyskała Nagrodę Jakości Nauczania „Sapere auso.” Sukces to wielki, choćby zważywszy na fakt, że 19 października domosławicka szkoła wpisała się w listę obok nagrodzonych we wcześniejszych latach takich firmach jak, a jakże! Uniwersytet Jagielloński czy trzymając proporcje; III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Delegacja Szkoły z Domosławic odbierała w tym roku nagrodę wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

sadmuzTo było symptomatyczne spotkanie laureatów: z jednej strony bardzo młodej, zaledwie 5-letniej szkoły „szalejącej niekonwencjonalnymi pomysłami edukacyjnymi i artystycznymi” , a z drugiej strony z jedną z najstarszych w Polsce szkół średnich o charakterze świeckim - Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – szkoły powołanej uchwałą senatu Akademii Krakowskiej 5 maja 1586 jako Collegium Nowodworskiego. Obok Domosławic i popularnego „Nowodworka”, Nagrodą Jakości Nauczania „Sapere auso” w 2017 roku zostało uhonorowanych jeszcze 3 laureatów. Dumny dyrektor Kazimierz Wojnicki podkreśla więc, że: - Znaleźliśmy się w gronie placówek, które na swoją renomę pracowały przez długie dziesięciolecia, a nawet – jak w przypadku gospodarzy uroczystości – przez wieki - .
sadmuMiarą tradycji Szkoły Muzycznej w Domosławicach nie jest jednak czas, lecz bezprecedensowa kreatywność artystyczna, naznaczona różnorodnością i ciągłym podnoszeniem jakości. I tę właśnie aktywność, wspartą istotnymi sukcesami pedagogicznymi, w pełni doceniła kapituła nagrody. Jak przystało na szkołę muzyczną – autoprezentacja miała charakter mini recitalu, na który złożyły się dwie pieśni Grzegorza Majki na duet wokalny i zespół kameralny. Te pieśni to: „Dlaczego” do słów Jana Twardowskiego oraz „Tischnerem uwodzeni” do tekstu z myśli Józefa Tischnera. W auli I Liceum Ogólnosadmkrkształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie utwory te wykonały:
Emilia Gliździńska, Maria Molczyk - śpiew
Magdalena Furtak - saksofon
Karolina Mytnik - fortepian
Paulina Dębska - skrzypce
Awaz Szczepańska - wiolonczela

 

Gratuluję dyrektorowi Wojnickiemu i całemu artystycznemu środowisku z Domosławic, a czytelnikom Zakliczyninfo poniżej zdań kilka objaśnienia na temat genezy Sapere Auso.

sapauSapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 lipca 2003 roku jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Po uzyskaniu wpisu do krajowego rejestru sądowego, Fundacja rozpoczęła formalną działalność w dniu 9 grudnia 2003 r. W lutym 2004 r. zakończył się proces kształtowania władz Fundacji, w szczególności Zarządu oraz Rady Fundacji, w skład której weszli przedstawiciele samorządu, Kościoła, krakowskiego środowiska akademickiego oraz firm, które udzieliły Fundacji wsparcia finansowego. W kwietniu 2005 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Na przestrzeni niespełna dziesięciu lat, Fundacja stworzyła wiodący w kraju regionalny program stypendialny, za co została nagrodzona w 2010 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Moje Stypendium uzyskując tytuł Laureata Konkursu Dobre Stypendia 2010 w kategorii organizacji pozarządowych. Mottem Fundacji stały się słowa: „sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym. Na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostały one wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela Collegium Nobilium w Warszawie. Sentencja, będąca strawestowanym cytatem Horacego, pochodzącym z pierwszej księgi jego Listów, odzwierciedla esencję filozofii nazwanej przez samego myśliciela boską mądrością. Poucza ona, iż w młodości warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji moralnych, intelektualnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ to one właśnie pozwalają człowiekowi uniknąć złego postępowania oraz pomagają w osiągnięciu szczęścia. Stypendia udzielane przez Sapere Auso skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych