tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca realizacji w Gminie Zakliczyn inwestycji polegającej na budowie budynków...Rada Miejska w Zakliczynie w dniu 24 kwietnia 2020 r. wyraziła zgodę na utworzenie przez Gminę Zakliczyn Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TBS Zakliczyn Sp. z o.o.), w której 100% udziałów stanowi własność Gminy Zakliczyn. Następstwem zgody Rady Miejskiej w Zakliczynie na utworzenie TBS Zakliczyn Sp. z o.o. było złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. W dniu 29.06.2020 r. dokonano wpisu TBS Zakliczyn Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka została utworzona w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Zakliczyn.
W związku z powstaniem TBS Zakliczyn Sp. z o.o. możliwe jest rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 40 mieszkań w Lusławicach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2021 r. po uzyskaniu środków na realizację inwestycji (kredyt i grant z Banku Gospodarstwa Krajowego dalej “BGK” oraz wkład partycypacyjny mieszkańców). Rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w Paleśnicy w ramach rządowego programu Mieszkanie PLUS planowane jest na I kwartał 2022 r.

Czytaj więcej: UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Rynku w Zakliczynie od 4 maja 2020 r.W związku z wykonywaniem robót budowlanych związanych z zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowej 1408K – Rynek w Zakliczynie w ramach rewitalizacji Rynku w Zakliczynie informujemy, że od 4 maja 2020 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu drogi powiatowej przebiegającej przez Rynek w Zakliczynie, od skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Malczewskiego do skrzyżowania ul. Kamieniec i ul. Mickiewicza.

Wjazd na płytę Rynku dostępny będzie od ul. Piłsudskiego, w północno-wschodniej części Rynku.

Wprowadzone zostaną następujące objazdy:
– objazd dla pojazdów do 3,5 t, ul. Piłsudskiego w stronę ul. Spółdzielczej i dalej w kierunku ul. Kamieniec i ul. Ogrodowej,
– objazd dla pojazdów do 3,5 t ul. Malczewskiego w stronę ul. Jagiellońskiej i dalej ul. Spokojną w kierunku Wesołowa,
– objazd dla samochodów powyżej 3,5 t do Wesołowa odbędzie się drogą powiatową 1410K (ul. Ruchu Oporu) w kierunku Stróż i dalej drogą powiatową 1408K (obok szkoły w Stróżach).

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Dyskusja i wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza mieszkańców i właścicieli działek znajdujących się na terenie miasta Zakliczyn, do wzięcia udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Zakliczyn.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami z autorami projektu planu oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn odbędzie się w dniu 06.05.2019r. o godzinie 17.00 w Ratuszu w Zakliczynie, w sali im. Spytka Jordana, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych