Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

LOWELokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Domosławicka Akademia Umiejętności to duży projekt z zakresu kształcenia ustawicznego realizowany przez Zespół Szkół w Domosławicach im. ks. prof. J. Tischnera w partnerstwie m.in. z warmuZakliczyńskim Centrum Kultury.

wmuzNasza instytucja zrealizuje co najmniej dwa projekty w ramach tego przedsięwzięcia; kończące się obecnie warsztaty muzyczne w których biorą udział członkowie orkiestry dętej i chóru oraz w terminie maj – czerwiec kurs na przewodnika po Gminie Zakliczyn. Obecnie ponad 30 kursantów bierze udział w zajęciach prowadzonych przez mgr Justynę Chmielek – Korbut, mgr Marcina Korbuta oraz mgr Dawida Nawalańca w zajęciach praktycznych i teoretycznych i przy okazji zdobywają wiedzę, która pomoże w przygotowaniu ambitnych projektów takich jak oratorium „Ślad losu” czy festiwalu orkiestr dętych „Echo trombity”.

 

wmuzywmuzyW wyniku przeprowadzonych rozmów i obserwacji z uczestnikami warsztatów większość z optymizmem i chęcią zareagowała na program warsztatów. Optymizm i zaangażowanie instruktorów zachęcał do nauki i ćwiczeń. Instrumentaliści swoje umiejętności oceniali na poziomie dostatecznym i dobrym. Wyrażali nadzieje na rozszerzenie wiadomości z zakresu zagadnień muzycznych i technik gry na instrumentach dętych.

 

Tymczasem już przygotowujemy się do realizacji kolejnego projketu w ramach LOWE - Domosławicka Akademia Umiejętności, a mianowice, realizacja kursu na przewodnika po Gminie Zakliczyn. Wkrótce ogłosimy nabór do projektu.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.