tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

grminTa inwestycja to przykład dobrej i wzorowej współpracy samorządu z rządem – mówił w Zakliczynie Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wziął udział w briefingu prasowym z okazji zakończenia przebudowy ulicy Grabina. Zapowiedział też zwiększenie środków finansowych z budżetu państwa na drogi lokalne, aby samorządy mogły budować jeszcze więcej nowoczesnych i bezpiecznych dróg, również z dala od wielkich metropolii.


grUl. Grabina w Zakliczynie to ważny szlak komunikacyjny, posiadający strategiczne znaczenie. Łączy dwie drogi powiatowe, znajdują się przy nim ważne dla mieszkańców instytucje – Dom Pogodnej Jesieni, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a ponadto powstający nowoczesny plac targowy, Strefa Aktywności Gospodarczej czy zakłady usługowo-handlowe.

Koszt przebudowy drogi to 2 mln zł, a milion zł na to przedsięwzięcie gmina Zakliczyn pozyskała z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.. Dzięki środkom rządowym na drodze jest nie tylko nowa nakładka asfaltowa, ale także na całej długości znajduje się chodnik. Zrobione zostało też nowe oświetlenie.

grgos- Tu w Zakliczynie widać najlepiej efekty dobrej współpracy samorządu z rządem – mówiono zgodnie podczas briefingu z mediami przy wyremontowanej ul. Grabina. Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że sporo na drogach lokalnych już się zmieniło, ale wielka część zadań wciąż czeka na realizację. Dlatego rząd zwiększy fundusz na dofinansowywanie przebudowy dróg dla samorządów.
- Polacy oczekują bezpiecznych dróg. Bezpiecznej komunikacji, drogowej i kolejowej – powiedział. – Jesteśmy zdecydowani, aby tego dokonać. Podejmujemy walkę z zapóźnieniem komunikacyjnym i transportowym. W najbliższym czasie przeznaczonych zostanie 5 miliardów złotych na drogi lokalne. Dokonamy kolejnej jakościowej zmiany sytuacji Polaków. Pieniądze trafiać będą nie tylko do wielkich metropolii, ale przede wszystkim do takich gmin jak Zakliczyn. Taki jest sens zrównoważonego rozwoju kraju.

grburmistrzBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przypomniał, że w ostatnich trzech latach zakliczyńska gmina otrzymała przeszło 6 mln zł wsparcia rządowego na lokalne drogi. Natomiast Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik zwrócił uwagę na fakt, że program z którego sfinansowana została przebudowa ul. Grabina nie jest jedyną rządową pomocą dla samorządów na poprawę sieci drogowej.
- Przekazujemy dużo większe pieniądze samorządom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Rozwiązujemy problemy w tym względzie powstałe jeszcze za czasów koalicji PO – PSL. Gmina Zakliczyn w ostatnich trzech latach jest jednym z liderów w Małopolsce jeśli idzie o pozyskane środki na odbudowę dróg uszkodzonych przez powodzie – stwierdził wojewoda.

grwojtkiewiczStarosta Tarnowski Roman Łucarz podziękował Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi za rekordowo wysokie środki finansowe, jakie ostatnio spływają do powiatu tarnowskiego nie tylko na drogi, ale także na zabezpieczanie osuwisk.
Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz także podkreślał, że polski rząd bardzo dba o samorządy lokalne, o nasze miejscowości i miasteczka. – To widać na drogach gminnych i powiatowych, które z udziałem środków państwowych przebudowywane są kompleksowo - z odwodnieniem, chodnikami, przejściami dla pieszych. Jak one ostatnio pozytywnie się zmieniają – dodał.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych