tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Pierwszy taki ślub w Zakliczynie To była prawdziwa niespodzianka i bardzo miłe zaskoczenie dla młodej pary – mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zakliczynie Lucyna Skalska. 4 marca 2016 roku po raz pierwszy (przynajmniej w najnowszej historii Zakliczyna), burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak skorzystał ze swoich ustawowych uprawnień i udzielił ślubu młodej parze; Pani Młoda mieszkanka gminy Zakliczyn z Wróblowic - Jej Wybranek z Siemiechowa z gminy Gromnik. Ustawa „Prawo o aktach stanu cywilnego” w myśl art.6 stanowi, że kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest wójt, burmistrz, prezydent. W praktyce ten zapis jest niemal nie stosowany. – Pytałam moich poprzedniczek czy zdarzyło się, aby wójt naszej Gminy kiedykolwiek skorzystał z tych uprawnień, ale żadna z poprzednich kierowników USC nie przypomina sobie takiej sytuacji – dodaje Lucyna Skalska. Ja zapytałem najdłużej sprawującego władzę w Zakliczynie Kazimierza Kormana czy udzielił osobiście kiedykolwiek ślubu i odpowiedź też była przecząca.

Czytaj więcej: Dzień Sołtysa - gospodarza i opiekuna wsiTegoroczne obchody Dnia Sołtysa w gminie Zakliczyn rozpoczęły się 8 marca w zakliczyńskim ratuszu. Dzień ten został wybrany przez szefa gminnego koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów nie przypadkowo, bowiem to płeć piękna przejmuje sukcesywnie w sołectwach gminy Zakliczyn funkcję gospodarza i opiekuna wsi, co obecnie przejawia się w fakcie, że Panie rządzą już w 12 sołectwach gminy. Biorąc pod uwagę, że gCzytaj więcej: Dzień Sołtysa - gospodarza i opiekuna wsimina Zakliczyn liczy 23 sołectwa i miasto, to okaże się, że obecnie (po wyborach uzupełniających w Rudzie Kameralnej) po raz pierwszy Panie rządzą w większej liczbie sołectw niż panowie. Tak więc prezes gminnego koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Józef Franczyk postanowił, że świętowanie Dnia Sołtysa rozpocznie sięCzytaj więcej: Dzień Sołtysa - gospodarza i opiekuna wsi w Dniu Święta Pań. Prezes gminnego koła MSS przypomniał, że 13 marca w kościele p.w. św. Idziego opata o godzinie 11:00 odbędzie się msza święta w intencji sołtysów gminy Zakliczyn oraz o tym, że w tzw. międzyczasie mamy Dzień Sołtysa – 11 marca, a 15 marca przypada rocznica wyborów sołtysów gminy Zakliczyn w nowej formule, w głosowaniu powszechnym. Trzeba napisać, że mniejszość męska w tym dniu spisała się bardzo dobrze. Była kawa, ciasto i rzecz oczywista kwiaty. Józef Franczyk zaprosił na spotkanie gości; burmistrza Dawida Chrobaka, prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorza Przybyło, radną Rady Powiatu Tarnowskiego Irenę Kusion, radne i radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie oraz dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika.

Czytaj więcej: Finał sprawozdawczo – wyborczy OSP w Charzewicach 5 marca 2016 roku zebraniem OSP Charzewice zakończył się cykl zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP gminy Zakliczyn. Zgodnie z harmonogramem, zebranie w Charzewicach rozpoczęło się o godzinie 16 – tej, a otworzył je ustępujący prezes Adolf Wagner. Wśród gości obecni byli; burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, prezes Zarządu Gminnego Z OSP w Zakliczynie Tomasz Damian i komendant gminny Stanisław Nadolnik a także dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik. Władze miejscowe reprezentowały panie; radna Rady Miejskiej w Zakliczynie Urszula Łośko oraz sołtys Józefa Dudek. Obrady sprawnie poprowadził prezes Adolf Wagner wspomagany przez naczelnika OSP Charzewice Zdzisława BanasiCzytaj więcej: Finał sprawozdawczo – wyborczy OSP w Charzewicach a. Obaj druhowie zdali sprawę z działalności minionego 2015 roku oraz kończącej się kadencji. Obaj też kończąc swoje wypowiedzi oznajmili druhom, że o funkcje prezesa i naczelnika na kolejną kadencję ubiegać się nie będą. Po jednomyślnym absolutorium dla ustępującego Zarząd nastąpiły wybory nowych władz i delegatów na Zjazd Gminny OSP w Zakliczynie. Tutaj też nie było niespodzianek, a podczas krótkiej przerwy nowo wybrane gremia się ukonstytuowały na pierwszym posiedzeniu Zarządu pod przewodnictwem prezesa Zarządu Gminnego Tomasza Damiana. Prezesem jednostki OSP w Charzewicach został Jan Jewulski (dotychczasowy skarbnik), naczelnikiem Marek Kabat, wiceprezesem Adolf Wagner (dotąd przez 30 lat prezesujący tutejszej jednostce OSP), zastępcą naczelnika został wybrany dotychczasowy naczelnik Zdzisław Banaś, sekretarzem Kazimierz Wagner, skarbnikiem Katarzyna Rubiś, a funkcję gospodarza zachował Tadeusz Rubiś. Nadal Komisji Rewizyjnej będzie szefował Aleksander Mielec, sekretarzem Komisji został Janusz Jaje i członkiem KR Ryszard Mrzygłód. Do Zarządu Gminnego Z OSP RP w Zakliczynie wybrano Jana Jewulskiego i Marka Kabata którzy będą jednocześnie sprawować mandat delegata na Zjazd Gminny obok Aleksandra Mielca, Adolfa Wagnera i Eugeniusza Mrzygłóda.

Dzisiaj co nieco o kręcącej się karuzeli stanowisk w naszym tarnowsko – małopolskim środowisku. Okazuje się, że karuzela stanowisk dotyczy nie tylko kadry zwycięskiego ugrupowania w ostatnich wyborach parlamentarnych – Prawa i Sprawiedliwości – ale również tych, którzy te wybory przegrali, ale władzę dzierżą, np. w samorządzie wojewódzkim. Jedni sięgają po intratne posady, inni po dodające prestiżu stanowiska, jeszcze inni wracają na stanowiska sprzed samorządowej przygody, a wśród nich są też reprezentanci zakliczyńskiego środowiska oraz gmin z Zakliczynem sąsiadujących.
Czytaj więcej: Karuzela się kręci

Grzegorz Brach – karierę rozpoczynał jako nauczyciel i dyrektor szkoły w gminie Dębno, gdzie następnie został wybrany wójtem. W wyborach samorządowych w 2014 roku przegrał z kandydatem PiS Wiesławem Kozłowskim. Po przegranych wyborach samorządowych miał być czarnym koniem listy PSL do parlamentu. W tzw. międzyczasie wygrał konkurs na dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w Czchowie ogłoszony przez Starostę Brzeskiego (podczas tego samego konkursu, gdy Jerzy Soska wygrywał stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w Brzesku). Ostatecznie Grzegorz Brach nie objął stanowiska dyrektora szkoły w Czchowie, bo otrzymał ofertę pracy w Urzędzie Marszałkowskim, ma się rozumieć na zasadzie konkursowej,  na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i od początku 2016 roku taką funkcję piastuje.

Czytaj więcej: kreatywnydzieciak.pl – darmowa baza dydaktyczna z kolorowankami dla dzieciZapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowopowstałej strony internetowej kreatywnydzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną. Kolorowanki ze strony kreatywnydzieciak.pl  to idealne rozwiązanie dla rodziców dbających o rozwój swoich pociech, a także przydatne narzędzie dla pedagogów. Baza dydaktyczna kreatywnego dzieciaka stale się powiększa, aby w przyszłości oferować jeszcze więcej bezpłatnych materiałów do pobrania.

Czytaj więcej: Pieski czekają na właścicieliCzytaj więcej: Pieski czekają na właścicieliW dniu 24 lutego 2016 r. na terenie Gminy Zakliczyn w miejscowości Gwoździec oraz w dniu 26 lutego 2016 r. na terenie miejscowości Zakliczyn ul. Ruchu Oporu zostały znalezione pieski których zdjęcie zamieszczamy obok.

Pieski są bardzo sympatyczne, wesołe, przyjacielskie.

Szukamy właścicieli lub osób zainteresowanych przygarnięciem piesków.

Czytaj więcej: Pan Kazimierz - stulatek z Melsztyna, a właściwie z Faliszewic Dziś – 4 marca – imieniny obchodzi Kazimierz. Najokazalej solenizanci z 4 marca mogą obchodzić swoje święto w Wilnie, gdzie tradycyjnie w tym dniu organizowany jest Wileński Jarmark Kaziukowy ku czci patrona Litwy św. Kazimierza. O wileńskich Kaziukach napiszę może przy innej okazji, bo tym razem chciałbym nieco więcej miejsca poświęcić Kazimierzowi – 100 latkowi z naszej gminy; konkretnie z Melsztyna, a zupełnie najkonkretniej z Faliszewic.

1 marca 2016 roku Czytaj więcej: Pan Kazimierz - stulatek z Melsztyna, a właściwie z Faliszewic pan Kazimierz Kmieć rozpoczął właśnie drugą setkę swojego życia. Z tej to okazji – w dniu urodzin – szacownego Jubilata odwiedził burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zakliczynie Lucyną Skalską, którzy w imieniu społeczności gminnej złożyli panu Kazimierzowi najlepsze, urodzinowe życzenia. Ponadto Dawid Chrobak wręczył Panu Kazimierzowi list gratulacyjny, pamiątkową statuetkę oraz okazały kosz kwiatów. Jubilat choć dużo w życiu widział, to jednak wizytą gminnych dostojników nieco był stremowany, no i jeszcze trzeba było pozować do zdjęć.

Czytaj więcej: O bezpieczeństwie i nie tylko o tym17. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbyła się 19 lutego w piątek, a porządek sesji został zawarty w 12 punktach, w tej liczbie radni przyjęli siedem uchwał w 8 punkcie porządku obrad. Od razu należy napisać, że nie były to uchwały szczególnej doniosłości, ot; takie, które porządkują sprawy budżetowe (zmiany w bieżącym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej – w sumie dwie uchwały), kolejne dwie uchwały dotyczyły korekt w uchwałach z obszaru realizacji programu pomocy społecznej, jedna uchwała zezwalająca na nabycie nieruchomości – przy czym dotyczy to porządkowania statusu własnościowego kilkuarowego gruntu. Na chwilę zatrzymajmy się przy dwóch uchwałach. Pierwszą z nich jest zawarcie porozumienia międzygminnego o Czytaj więcej: O bezpieczeństwie i nie tylko o tymwspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Po tym długim tytułem kryje się porozumienie zawarte pomiędzy kilkoma gminami, gdzie Zakliczyn jest liderem, w sprawie zakupu energii elektrycznej. Dzięki grupie oferta jest atrakcyjna a wartość faktur za zużyty prąd niższa. Na razie szacuje się, że w skali naszej gminy może to być kwota ok. 40 do 50 tys. zł. Druga z uchwał dotyczyła wyrażenia zgody przez Radę na przystąpienie przez Gminę Zakliczyn do projektu pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych.” Tak właśnie nazywa się program, dzięki któremu Urząd Miejski w Zakliczynie będzie stawał się bardziej nowoczesny i bardziej elektroniczny. Rzecz dotyczy m.in. wyposażenia zakliczyńskiego magistratu w serwery komputerowe. W programie przewidziane są też szkolenia dla pracowników UM.

Czytaj więcej: Poseł Wojtkiewicz na nartach uczcił pamięć Marii KaczyńskiejMocno związany z gminą Zakliczyn (tutaj ma m.in. filię swojego biura poselskiego) poseł Michał Wojtkiewicz wziął udział w IV Memoriale Marii Kaczyńskiej, który odbył się w Rabce-Zdroju. Na stoku narciarskim szusował m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, wicepremierem Piotrem Glińskim oraz ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.

Rozgrywany systematycznie od czterech lat memoriał ma na celu upamiętnienie postaci ś.p. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, która jako mieszkanka Rabki m.in. w latach 1958-61 uczęszczała do tamtejszej szkoły średniej – Liceum im. Eugeniusza Romera. I tym razem w poszczególnych kategoriach, dostosowanych do wieku uczestników, rywalizowały dzieci oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Swoją kategorię – VIP-a mieli też politycy.

Czytaj więcej: Wicewojewoda Józef Gawron w Zakliczynie Na zaproszenie burmistrza Dawida Chrobaka oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Moj, w piątek 19 lutego, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron przyjechał do Zakliczyna by spotkać się z samorządowcami naszej Gminy. – Jesteśmy organizacyjnie już gotowi i ciężko pracujemy nie tylko w Krakowie na ul. Basztowej, ale w delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mamy cotygodniowe dyżury – powiedział na wstępie Józef Gawron – dużo zadań i dwa wielkie wyzwania, które stoją przed nami w najbliższych tygodniach i miesiącach; to wdrożenie rządowego programu „Rodzina 500+” oraz przygotowanie Krakowa i Małopolski do Światowych Dni Młodzieży podczas których spodziewamy się ok. 2 milionów gości z całego świata. Dla Krakowa, miasta liczącego niespełna 800 tys. mieszkańców, to wielkie logistyczne wyzwanie daleko większe niż organizacja wielkich imprez sportowych, jak np. mistrzostwa Europy. Do Polski przyjedzie młodzież, która za kilka, kilkanaście lat będzie elitą w swoich krajach, więc pod względem budowania dobrego obrazu i promocji naszego kraju ma to wielkie znaczenie. Jeśli chodzi o program „Rodzina 500+”, to rozpoczynamy właśnie szkolenia do obsługi tego programu dla pracowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Po raz pierwszy od dawna dzieje się tak, że rząd oprócz zlecenia zadania administracji samorządowej daje też środki samorządom na realizację zadania. Każda gmina otrzyma 2% z przysługującej na jej terenie puli finansowej programu „Rodzina 500+” .

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych