Baner festiwalu

 

lgsGminna Spółdzielnia
„Samopomoc-Chłopska” w Zakliczynie
32-840 Zakliczyn ul. Kamieniec 3.

ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż
budynku sklepu wraz z działką Nr 848
o powierzchni 16 arów w miejscowości Ruda Kameralna
Nr KW TR1B/00064187/9

 

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zalakowanej kopercie
z dopiskiem „Przetarg” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.000,00zł., przelewem bankowym do dnia 22 czerwca 2021r. (wtorek).

 

Konto bankowe:
PKO BP SA Nr 63 1020 4984 0000 4702 0082 1140.
Termin złożenia oferty i wpłacenia wadium upływa 22 czerwca 2021 roku o godz. 9.30.

 

Otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca 2021r., o godz. 10.00 , w siedzibie Zarządu Gminnej Spółdzielni w Zakliczynie ul. Kamieniec 3. O wygraniu przetargu uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie do 25 czerwca 2021r.

 

Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

 

Opłaty notarialne i skarbowe ponosi kupujący.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pod nr tel. (14) 627-25-74 lub (14) 651-67-56.

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.