swieta2020bm

 

djabuZ udziałem finansowym gminy Zakliczyn wybudowana została droga Jamna – Podole-Górowa - Bukowiec. Zniszczoną nawierzchnię szutrową – na ponad 700 metrowym odcinku w miejscowości Podole Górowa – zastąpiła nawierzchnia w technologii betonowej.

 

Droga łącząca na skróty Jamną z Bukowcem przebiega przez teren trzech gmin – Zakliczyn, Gródek nad Dunajcem oraz Korzenna. Łączy powiat tarnowski z powiatem nowosądeckim. Jest to z jednej strony trasa zapewniająca mieszkańcom należytą komunikację drogową i połączenie drogi powiatowej nr 1566K Lipnica Wielka – Bukowiec z drogą wojewódzką nr 975 w m. Paleśnica, natomiast z drugiej strony jest to cieszący się coraz większą popularnością trakt turystyczny, przebiegający przez teren Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

djabuprStan techniczny drogi (zniszczona nawierzchnia żwirowa) uniemożliwiał jej pełne i bezpieczne wykorzystywanie. Dlatego powstała inicjatywa samorządów wykonania kompleksowego remontu drogi. W 2017 roku Włodarze Gmin: Józef Tobiasz – Wójt Gródek nad Dunajcem, Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna i Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn podpisali list intencyjny w zakresie podjęcia działań na rzecz remontu drogi w celu zapewnienia mieszkańcom należytej komunikacji drogowej pomiędzy gminami. Prace zlecone w 2020 r. przez Gminę Gródek nad Dunajcem, których wartość wyniosła ponad 160 tys. zł, zostały dofinansowane przez samorząd Województwa Małopolskiego i Gminę Zakliczyn. Na przeszło 700 metrowym odcinku drogi w miejscowości Podole - Górowa wykonana została nawierzchnia w technologii betonowej. Przypomnijmy, że w 2019 r. Gmina Korzenna wykonała za kwotę blisko 440 tys. zł remont nawierzchni tej drogi na odcinku 1,3 km, w tym blisko 600 metrowy odcinek drogi w m. Bukowiec do granicy z Gminą Gródek nad Dunajcem.

 

- Droga łączy trzy gminy i dwa powiaty, a po każdej większej ulewie praktycznie nie można było z niej korzystać. Dlatego wsparliśmy finansowo jej modernizację – tłumaczy burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Wyremontowane tej trasy to duże ułatwienie dla korzystających z niej mieszkańców, miejscowych rolników posiadających grunty w pobliżu tej drogi, a także dla coraz częściej odwiedzających te tereny turystów. Dziękuję Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za udzielenie pomocy finansowej oraz Wójtom: Panu Józefowi Tobiaszowi i Panu Leszkowi Skowronowi za bardzo dobrą współpracę przy realizacji tej inwestycji.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.