tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

melzabUrząd Miejski w Zakliczynie informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap III”, stanowiącego kontynuację prac budowlanych realizowanych w latach 2018-2019. Zadanie będzie obejmować następujący zakres prac:

1) Prace budowlane – odbudowa muru wieży do wysokości 7,20 m (w tym m.in. mur ścian na zaprawie wapienno-cementowej z kamienia łamanego, montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych; spoinowanie murów z kamienia).

2) Wykonanie elementów żelbetowych (w tym m.in. betonowanie konstrukcji zbrojonych, belki podciągi i wieńce, słupy żelbetowe prostokątne, zbrojenie konstrukcji monolitycznych, wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie).

3) Strop drewniany na poziomie 6,60 m wraz ze schodami drewnianymi (w tym m.in. stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, podłoga z desek, konstrukcje szkieletowe, pułap z desek).

 

 

Zadanie dofinansowane zostało z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrona Zabytków w wysokości 383 964,93 zł. Całkowita wartość prac wynosi 479 956,16 zł.

Termin realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap III” przewidziany jest do końca września bieżącego roku. W tym okresie obiekt będzie niedostępny dla zwiedzających. Prosimy o stosowanie się do ograniczeń i zakazów związanych z terenem inwestycji.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych