swieta2020bm

 

ebazarekMałopolski e-bazarek to nowy, bezpłatny serwis ogłoszeniowy dla producentów rolnych, konsumentów i innych odbiorców zainteresowanych towarami rolniczymi, prowadzony przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. Serwis skupia małopolskich rolników i  producentów. Jest pomocnym narzędziem zarówno dla producentów rolnych, przetwórców produktów regionalnych i ekologicznych, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców, rękodzielników, osób świadczących usługi rolnicze, sprzedawców maszyn i urządzeń rolniczych, jak i konsumentów. E-bazarek umożliwia wystawcom bezpłatną promocję ich produktów, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich i nabycie produktów bezpośrednio u producenta.

 

Pomysł ten jest odpowiedzią na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 i służy pomocy polskim producentom w dotarciu do konsumentów. Korzystanie z Małopolskiego e-bazarku jest dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonujemy pod adresem https://www.malopolskiebazarek.pl

 

Serdecznie zapraszam do korzystania z portalu - Anna Kuzera-Majewska.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.