bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

ssrBardzo pracowity był poświąteczny czwartek dla zakliczyńskiego samorządu gminnego. Już o 8:30 rozpoczęła się V. sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalono najważniejsza uchwałę na rok 2019, czyli budżet gminy Zakliczyn. Dochody budżetu gminy na rok 2019 w wersji wyjściowej ustalono na kwotę 51 mln 737 tys. 307 zł 04 grosze. Wydatki gminy Zakliczyn mają z kolei wynosić 53 mln 281 tys. 20 zł 90 groszy. Deficyt budżetowy ustalono na kwotę 1 mln 543 tys. 713 zł 94 grosze. Przyjęto też kilka uchwał okołobudżetowych, a ponadto Rada uchwaliła wysokość stawek diet dla radnych. Po 8 latach stanu constans, Rada zmieniła stawki diet i sposób ich wyliczania.

 

Od 2019 roku wygląda to następująco: Przewodnicząca Rada Miejskiej w Zakliczynie otrzymywać będzie 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę (1687 zł 50 groszy), przewodniczący Komisji Rady Miejskiej otrzymywać będą 29% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę (652 zł 50 groszy), a pozostali radni otrzymywać będą 24% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę (540 zł). Warunkiem podstawowym otrzymania diety jest uczestnictwo radnego w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miejskiej. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność, dieta będzie pomniejszona radnemu o 20%. Po zakończeniu sesji roboczej nastąpiła przerwa, a po niej uroczyste spotkanie świąteczno – noworoczne w którym obok radnych, kierownictwa Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zakliczyn oraz jednostek Powiatu Tarnowskiego działających na terenie gminy Zakliczyn, szefów stowarzyszeń,  wzięli też udział parlamentarzyści; poseł na Sejm Michał Wojtkiewicz i senator RP prof. Kazimierz Wiatr, a także radni powiatowi; Irena Kusion i Józef Gwiżdż,  proboszcz parafii pw. św. Idziego opata ks. Paweł Mikulski, honorowi obywatele gminy Zakliczyn; o. Andrzej Chlewicki, Kazimierz Korman i Władysław Żabiński, dyrektor Szkoły Muzycznej w Domosławicach Kazimierz Wojnicki i laureaci nagród "Jordan" przyznawanych przez Stowarzyszenie "Klucz". Informacje o laureatach honorowej nagrody "Jordan" zaprezentował prezes Stowarzyszenia "Klucz" Kazimierz Dudzik, a nagrody laureatom wręczyli; burmistrz Dawid Chrobak i przewodnicząca Anna Moj. Laureatami nagrody "Jordan" za rok 2018 zostali: Strażacka Orkiestra Dęta "Filipowice" (nagrodę odebrali kierownik Orkiestry Małgorzata Soska i kapelmistrz Dominik Malik), Janina Bolechała (założycielka Zakliczyńskiego Klubu Seniora), Chór "Cantando canzoni" (nagrodę odebrali solistka chóru Eleonora Krupska i chórmistrz Adam Pyrek) oraz Krystyna Man Li Szczepańska. Po gali "Jordanów" były wystąpienia laureatów i gości, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, a na koniec spożyli ufundowany przez organizatorów spotkania obiad.

sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna
sesjaswiateczna sesjaswiateczna sesjaswiateczna

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych