bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

projektFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”.

 

Kryteria obligatoryjne

Kandydaci do udziału w projekcie:

 • są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są osobami w wieku aktywności zawodowej 18–60/65 roku życia.

Kryteria fakultatywne

 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi; w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 4. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ);
 5. osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

 • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
 • Płatne 6-miesięczne staże zawodowe.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne odbędzie się 24.09.2018 r. w Ratuszu w Zakliczynie o godzinie 11:00.

W razie chęci indywidualnego zgłoszenia się do udziału w projekcie, prosimy przesyłać odpowiednie dokumenty na adres:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”

ul. Przewóz 40A/11, 30-716 Kraków

tel. 531-533-575, 570-621-282

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 531-533-575

poniedziałek–piątek w godz. 8:00–15:30

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są na stronie: www.fundacjaproelio.pl

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych