bie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

teczaW ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” na terenie Gminy Zakliczyn powstanie 86 instalacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych w tym: 10 pomp ciepła, 34 instalacje fotowoltaiczne i 42 instalacje kolektorów słonecznych.

19 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Do dofinansowania wybrano 4 projekty, w tym projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” którego jednym z 35 partnerów jest Gmina Zakliczyn. Jest to największy projekt spośród wszystkich wybranych do dofinansowania: wartość projektu to kwota 110.890.509,24 zł w tym wartość dofinansowania 59.261.849,86 zł. z czego Gmina Zakliczyn może liczyć na dofinansowanie w wysokości ok. 790 tys. zł.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych