kazsp

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

herbgminyUrząd Miejski w Zakliczynie informuje mieszkańców Gminy Zakliczyn, że na podstawie uchwały Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 2664) zmianie ulega metoda ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2018 roku. Rada Miejska w Zakliczynie dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz w zależności od odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich Gminy.

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, powstającymi w zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenach wiejskich Gminy wyniesie od 1 lipca 2018 roku:

1) dla gospodarstw 1 osobowych – 10 zł,
2) dla gospodarstw 2 osobowych – 20 zł,
3) dla gospodarstw 3 osobowych – 30 zł,
4) dla gospodarstw 4 osobowych – 40 zł,
5) dla gospodarstw 5 osobowych – 50 zł,
6) dla gospodarstw 6 osobowych i więcej – 60 zł,

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, powstającymi w zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie miasta Zakliczyna wyniesie od 1 lipca 2018 roku:

1) dla gospodarstw 1 osobowych – 12 zł,
2) dla gospodarstw 2 osobowych – 24 zł,
3) dla gospodarstw 3 osobowych – 36 zł,
4) dla gospodarstw 4 osobowych – 48 zł,
5) dla gospodarstw 5 osobowych – 60 zł,
6) dla gospodarstw 6 osobowych i więcej – 72 zł,

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach zamieszkałych, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, jest wyższa o 50 % od opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według załączonego wzoru. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn w formie papierowej: osobiście (pok. nr 23) lub drogą pocztową albo w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do pobrania tutaj: https://www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2018/04/wzor-deklaracji-2018.pdf

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych