logoministerstwoMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza wyniki kolejnych programów grantowych. Tym razem mamy wyniki programu "Teatr", do którego Zakliczyńskie Centrum Kultury złożyło wniosek pod tytułem "Wiatr wolności", a wsparcie ministerialne wynosi 50 000,00 zł. To kolejny projekt grantowy dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, ze w bieżącym roku ZCK realizuje następujące granty: Multimedilane ZCK – wartość dofinansowania to kwota 179 000,00 zł, ZUL – aplikacja – 80 000,00 zł (projekt wieloletni 2021 -2023 o łącznej wartości ministerialnego dofinansowania 137 000,00 zł) - wkład własny na rok 2022 to 16 000,00 zł, Bezpieczne wydarzenia w Gminie Zakliczyn – 30 000,00 zł – wkład własny do projektu to kwota 6 000,00 zł, Muzykowanie ludowe – heligonka 20 000,00 zł (projekt wieloletni o łacznej wartości 60 000,00 zł). Łącznie pozyskaliśmy z grantów na ten rok już 309 000,00 zł.

 


Krótko o projekcie "Wiatr wolności"teatr


Projekt „Wiatr wolności”, to bardzo rzadkie dzisiaj myślenie o sztuce i jej obecności wśród ludzi. To już nie jest akademijna i premierowa uroczystość wpisana w taki czy inny jubileusz lub datę, ale kreatywne formowanie rzeczywistości edukacyjnej poprzez dzieło artystyczne. To spotkanie z polską historią i szukanie w niej patriotycznych inspiracji dla dnia dzisiejszego. Szczególnie takich inspiracji, które byłyby zrozumiałe i porywające dla ludzi młodych. Im zawsze jest potrzebny WIATR, bo taki WIATR jest potrzebny Polsce i to bez względu na czasy, w których przychodzi nam żyć. Projekt polega na wystawieniu spektaklu teatralnego "Wiatr wolności" powstałego wg autorskiej koncepcji Tomasza Antoniego Żaka – twórcy i dyrektora "Teatru Nie Teraz", z którym Zakliczyńskie Centrum Kultury współpracuje od lat w realizacji programów teatralnych o tematyce patriotycznej. Spektakl "Wiatr wolności" dzięki partnerstwu Związku Samorządów Polskich wystawimy w Zakliczynie i kilku lokalizacjach w Polsce.

 

Kolejny grant Stowarzyszenia "Klucz"

 


KLUCZOgłoszone zostały rónież kompletne wyniki programu grantowego pod nazwą "Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży" zarządzanego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt złożony przez Stowarzyszenie "Klucz" pod tytułem "Co nam w sercu gra" otrzymał ministerialną dotację w wysokości 45 000,00 zł.


Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku Stowarzyszenie "Klucz" poprzez pozyskane granty wsparło zakliczyńską kulturę kwotą ponad 300 000,00 zł. W obecnym roku "Klucz" uzyskał już granty na zakup instrumentów muzycznych dla zespołów artystycznych (60 000,00 zł), na zajęcia teatralne Sceny Jordana (21 000,00 zł), na zajęcia muzyczne dla członków Kapeli Opatkowice na lata 2022 – 24 (59 980,00 zł), na Małopolska Kulturę Mobilną z Mecenatu Małopolski (10 000,00 zł) i teraz 45 000,00 zł. Łączna kwota pozyskanych już środków w roku 2022 przez Stowarzyszenie "Klucz" z grantów to 175 000,00 zł i na tym raczej nie koniec.Krótko o projekcie "Co nam w sercu gra"


Na czym polega projekt Stowarzyszenia "Klucz"? Najkrócej pisząc, chcielibyśmy zorganizować na zakliczyńskim Rynku imprezę adresowaną do środowiska dzieci, młodzieży i generalnie rodzin. Założone cele projektu to przede wszyskim zapoznanie lokalnej społeczności z różnorodnymi formami artystycznymi skierowanymi do dzieci i młodzieży m.in: śpiew, taniec, sztuka czy wystąpienie krasomówcze, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych osób do 18 roku życia oraz doskonalenie umiejętności świadomego odbioru kultury. O szczegółach napiszemy w późniejszym terminie. Zachęcamy do śledzenia informacji na portalu internetowym i facebooku.

 

źródło: https://www.facebook.com/DudzikLokalnie/

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.