Baner festiwalu

 

dziadkowieGdy nasi dziadkowie byli dziećmi, to projekt edukacji kulturalnej Zakliczyńskiego Centrum Kultury, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt o wartości 33 600 zł otrzymał dofinansowanie z programu ministerialnego w wysokości 25 tys. zł i w tym miejscu dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kolejny grant oraz burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi za wsparcie w jego uzyskaniu. Pozostała część wkładu finansowego w projekt – 8 600 zł - uzupełniona będzie z budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Umowę na realizację zadania podpisałem 2 czerwca 2020 roku. Koordynatorką projektu jest Halina Machel – instruktor ds. kultury ludowego ZCK.

 

Do kogo jest adresowany i na czym polega ten projekt ?

 


Celem projektu jest zapoznanie dzieci w przedziale wiekowym od 6 do13 lat z tematyką dawnych zabaw (ich dziadków – jak zatytułowaliśmy projekt), muzyką ludową oraz tańcami charakterystycznymi dla danego regionu (krakowiak, polka, walczyk). Te działania mają przełożyć się na wzmocnienie u najmłodszego pokolenia przywiązania do lokalnej tradycji i kultury. Możliwość nauki od znakomitych choreografów, których udało nam się zaprosić do realizacji projektu to element zapewniający wysoki realizacji warsztatów projektowych. Warsztaty projektowe odbywać się będą w świetlicy w Paleśnicy (budynek PKS „Jedność” Paleśnica), a do udziału w tych warsztatach zapraszamy 18 dzieci (formularz zgłoszeniowy do pobrania na końcu artykułu).

 

Warsztaty w Paleśnicy prowadzić będą:

 

Marek HarbaczewskiMarek Harbaczewski – wybitny znawca folkloru, przy tym znakomity pedagog, animator kultury, jest głównym specjalistą ds. tańca ludowego w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Harbaczewski znany jest w Małopolsce jako współtwórca i twórca znakomitych widowisk prezentujących folklor Ziemi Krakowskiej w kraju i za granicą. W podkrakowskiej gminie Mogilany, gdzie zaczynał karierę w działalności kulturalnej, mieli to szczęście, że dla nich Marek Harbaczewski stracił głowę; nie tylko był im instruktorem, choreografem, szukał starych obrzędów, przypominał tradycje ich dziadków, zachęcał do kultywowania, dla ich dzieci stworzył zespół regionalny „Mali Mogilanie”. Jestem przekonany, że oczaruje też uczestników naszego projektu.

 

kieresMałgorzata Kiereś - etnograf, badacz historii, kultury i folkloru górali Beskidu Śląskiego, jest współautorką prezentacji folkloru górali Beskidu Śląskiego jako części widowiska folklorystycznego przygotowywanego w ramach programu Past Times in Europe, a prezentowanego w Londynie, Birmingham, Glasgow i Edynburgu. Współtworzyła scenariusze i współorganizowała koncerty z cyklu Pieśń Ziemi Ojczystej, prezentowane w Filharmonii Narodowej w Warszawie - Od źródeł Wisły, Karpacka epopeja. Jest również redaktorką serii wydawniczej poświęconej strojom ludowym Karpat polskich – projektu edukacyjno-badawczego realizowanego od 2007 roku przez Fundację Braci Golec. Laureatka m.in. Nagrody im. J. Ligonia, Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej." Małgorzata Kiereś ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest od 1997 roku kierownikiem Muzeum Beskidzkiego im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, wykładowcą na Studium Folklorystycznym w MCK „Sokół” Nowy Sącz z dziedziny - folklor dziecięcy na scenie. W naszym projekcie jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie artystyczno-sceniczne.

 

Z kolei w ratuszu zakliczyńskim w ramach projektu realizowane będą zajęcia muzyczne prowadzone przez Marcina Korbuta, w których weźmie udział sześcioro dzieci, które są członkami Kapeli „Małe Opatkowice” działającej przy Zakliczyńskim Centrum Kultury.

 

korbutMarcin Korbut - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Katowicach, wokalista, multiinstrumentalista, aranżer muzyczny, akompaniator i nauczyciel muzyczny. Współpracuje z Operą Krakowską, Warszawską Operą Kameralną, , jest też m.in. solistą Orkiestry Dętej z Sobolowa. Od trzech lat z w ramach projektu Małopolskiej Szkoły Tradycji Marcin Korbut współpracuje z Zakliczyńskim Centrum Kultury. Obecnie jest instruktorem i członkiem Kapeli Ludowej „Opatkowice” przy ZCK. Korbut jest zdobywcą wielu nagród w konkursach ogólnopolskich, reprezentował Polskę na koncertach m.in w Moskwie, Strasburgu i Paryżu w ramach Forum Kultur Słowiańskich. W swojej karierze zawodowej był również instruktorem w Krakowskim Chórze Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zachęcam do udziału w projekcie – karta zgłoszeniowa jest do pobrania tutaj

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.