swieta2020bm

logointerwencjeWniosek na dofinansowanie Święta fasoli w ramach II naboru programu Kultura - Interwencje 2019 złożyło do Narodowego Centrum Kultury Zakliczyńskie Centrum Kultury, natomiast Stowarzyszenie "Klucz" do tego samego programu złożyło wniosek o nazwie "Mogiły pamięci Jamna - Wola Stróska - Charzewice." Oba wnioski zostały wysoko ocenione i otrzymały dofinansowanie; 20. Święto fasoli w Zakliczynie zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019 w kwocie 57 600 zł, a Mogiły pamięci Jamna - Wola Stróska - Charzewice w kwocie 26 900 zł.

 

Na stronie Narodowego Centrum Kultury w informacji o wynikach naboru możemy przeczytać:

 

" Z przyjemnością informujemy, że II nabór do programu Kultura - Interwencje 2019 został rozstrzygnięty. Serdecznie gratulujemy twórcom 140 dofinansowanych projektów! Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego. Środki finansowe programu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

 

W ramach II naboru złożono aż 872 wnioski – znacznie więcej, niż w I naborze, który rozstrzygnięto w maju br.

 

Z uwagi na tak ogromne zainteresowanie, wystąpiliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania o 2,2 mln zł. Łącznie ze środkami pozostałymi po I naborze możliwe więc było udzielenie dofinansowań w wysokości blisko 5,5 mln zł. Dzięki temu wsparcie finansowe uzyskało łącznie 140 wnioskodawców – wszystkie wnioski o punktacji równej lub większej niż 75 pkt...."

 

zcklogokluczTo już piąty i szósty projekt ZCK i Stowarzyszenia "Klucz", który będzie realizowany w 2019 roku przy wydatnym wsparciu środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to w sumie daje kwotę ponad 207 tys. zł. Dziękuję najpierw moim pracownikom; w szczególności Ewelinie Siepieli, Edycie Ramian i Mateuszowi Reczkowi za profesjonalne sporządzenie wniosków aplikacyjnych, panom; burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi (również członkowi stowarzyszenia "Klucz") oraz posłowi Michałowi Wojtkiewiczowi za życzliwy lobbing na rzecz naszych projektów. Rzecz jasna jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.