Regulamin konkursu

1. Cele konkursu

kpipwda. popularyzowanie twórczości o tematyce zaduszkowej,
b. zainteresowanie uczniów poezją,
c. prezentacja umiejętności uczniów,
d. poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym życiu człowieka,
e. rozwijanie kompetencji kulturowych społeczeństwa,
f. promocja i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów,
g. kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
h. uczczenie 1 rocznicy śmierci przedwcześnie zmarłej bibliotekarz Wandy Dudzik

 

2. Termin i miejsce konkursu

a. etap I - szkolny do 20 października 2016 roku mający na celu wyłonienie finalistów Konkursu
b. etap finałowy – 30 października 2016 – sala im. S. Jordana w ratuszu, początek godz. 17:00.

3. Organizatorzy

Stowarzyszenie „Klucz” przy Zakliczyńskim Centrum Kultury i Zakliczyńskie Centrum Kultury.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego pod patronatem RDN Małopolska.

4. Zasady uczestnictwa

a. konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów,
b. z każdej szkoły zgłaszany jest zwycięzca etapu szkolnego – lecz nie więcej niż 3 finalistów etapu szkolnego,
c. uczestnik prezentuje dwa utwory lub ich fragmenty, w tym obowiązkowo jeden z wykazu utworów zaproponowanego przez Organizatorów w pkt. 8 niniejszego regulaminu,
d. łączny, maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut
e. zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać (e-mailem, pocztą lub faksem) do 12 października 2016 roku:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
faks: 14 628 3332,
adres pocztowy: Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn z dopiskiem „Zakliczyńskie Zaduszki”
f. zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte.

5. Kryteria oceny

a. dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
b. interpretacja tekstu,
c. kultura słowa,
d. ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

6. Komisja konkursowa

Komisję Konkursową do przeprowadzenia I etapu (szkolnego) powołują realizatorzy tego etapu (organizatorzy eliminacji szkolnych).
Komisję konkursową finału stanowią uznane osoby z tarnowskiego i zakliczyńskiego środowiska literackiego zaproszone do jury przez Stowarzyszenie „Klucz”: Ewa Jednorowska, Ryszard Ostrowski i Andrzej Szczepański.

7. Nagrody i wyróżnienia

a. etap I szkolny – uczestnicy otrzymują dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców I etapu, a także kwalifikacje do finału w dniu 30 października wg wskazania komisji konkursowej.
b. wszyscy finaliści otrzymają dyplomy a sklasyfikowani na miejscach od 1 do 5 nagrody rzeczowe.

8. Literatura obowiązkowa do wyboru dla uczestników Konkursu:

Ks. Jan Twardowski; „Spieszmy się”, „Żal”,
Jan Lechoń „Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną…”
Hanna Łochocka „Płoną świeczki”
Zbigniew Jerzyna "Polskie cmentarze”
Władysław Broniewski "Zaduszki”
Elżbieta Daniszewska "Zaduszki"
Danuta Wawiłow "Znicze"
K.K. Baczyński „Samotna śmierć”
Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli"
Joanna Kulmowa "W Zaduszki"
Katarzyna Szczepańska "Biała chryzantema"
Maria Czerkawska "Zaduszki"
Tadeusz Borowski „Wciąż jesteś przy mnie”
Leopold Staff „Młodość”
Wisława Szymborska "Nic dwa razy"
Barbara Wrzesińska „Zabrałeś nadzieję”

9. Adresaci Konkursu

• uczniowie szkół gimnazjalnych gm. Zakliczyn, Gromnik, Wojnicz, Pleśna, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa.

10. Regulamin konkursu, a także karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej www.zakliczyninfo.pl w zakładce Zakliczyńskie Zaduszki

 

Wzór KARTY ZGŁOSZENIA

Konkurs Poezji i Prozy im. Wandy Dudzik

Uwaga: Bardzo prosimy o czytelne wypełnianie.

1. Nazwa i adres szkoły:

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko uczestnika, klasa

……………………………………………………………………………….

3. Autor utworu, Tytuł utworu

a) ………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………..

4. Dane opiekuna (jeśli to możliwe prosimy o podanie numeru komórkowego)

Imię i nazwisko opiekuna:

……………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………..

E-mail:

…………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie „Klucz” z siedzibą w Zakliczynie, Rynek 1/8 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

 

………………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby zgłaszającej

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.