tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

zfntProjekt pod nazwą „Gwoździec z Folklorem na Ty” realizowany przez Stowarzyszenie „Klucz” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Założeniem projektu jest przekazywanie wiedzy z zakresu kultury ludowej przez osobę starszego pokolenia - mistrza, uczniom - swym następcom. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przez cały 2017 rok. Program warsztatów dotyczy głównie folkloru macierzystego regionu etnograficznego, w tym przypadku chodzi o region krakowiaków wschodnich. W naszym przypadku „Mistrzem” jest Janusz Cierlik – choreograf Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”, a „Uczniowie” to młodzi adepci sztuki folkloru: Barbara Nosek, Joanna Łośko i Piotr Nosek.

Podczas warsztatów mistrz przekazuje uczniom wiedzę z zakresu ubioru codziennego i świątecznego dzieci i dorosłych, gwary lokalnej, składu kapeli ludowej, przyśpiewek oraz tańców regionu. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi zwyczajami i obrzędami występującymi w okolicach Gwoźdźca. Przypomniane są (obecnie zapomniane) zabawy dziecięce wraz z wyliczankami. Ponadto z zakresu wiedzy ogólnej o folklorze, uczestnicy poznają główne regiony etnograficzne oraz tańce powszechnie występujące w Polsce.

folklor folklor folklor
folklor folklor folklor
folklor folklor folklor
folklor folklor folklor

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych