tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

"Kluczowa" rewolucja

 

dziesiecStowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn "Klucz" istnieje od 1997 roku, a przy Zakliczyńskim Centrum Kultury działa od marcowego walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenie 2012 roku. Wówczas ustąpiły dotychczasowe władze Stowarzyszenia, został uchwalony nowy statut i rozpoczęliśmy starania o status organizacji pożytku publicznego, które zakończyły się sukcesem w październiku 2012 roku. Rok 2012 zakończyliśmy przychodem w wysokości 741 zł, a wydaliśmy symboliczne 197 zł zwiększając co nieco kapitał statutowy Stowarzyszenia wynoszący w momencie przejęcia 4 tys. zł, ale już w rok 2013 przychód wyniósł 86 167 zł 50 groszy przy wydatkach 83 457 zł 86 groszy. Za rok przekroczyliśmy magiczną dla Stowarzyszenia sumę przychodów powyżej poziomu 100 tys. zł i tak jest do dzisiaj. Nasz kapitał pomnożyliśmy dziesięciokrotnie osiągając sumę kapitału statutowego przekraczającą obecnie 40 tys. zł. Czy można mówić o rewolucyjnych zmianach, jakie nastąpiły w marcu 2012 roku ? O Zmartwych Wstaniu Stowarzyszenia ? Taka teza, nie tylko moim skromnym zdaniem, jest uprawniona. Wróćmy jednak do marca 2012 roku i artykułu, który ukazał się na portalu Zakliczyninfo:

 

 

SPiRG ma nowy statut, władze i logotyp

 

kluczarchTo Stowarzyszenie należy do tych organizacji pozarządowych, które powstały na terenie Gminy Zakliczyn w latach 90 –tych, na fali wzrastającej aktywności obywatelskiej III RP. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn (SPiRG) – bo o nim mowa - powstało w 1997 roku z inicjatywy ludzi, którzy brali udział w tworzeniu pierwszej gminnej strategii rozwoju, a jego celem statutowym było uczynienie z Gminy Zakliczyn lidera Ziemi Tarnowskiej w zakresie przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji. Wśród członków założycieli byli m.in. śp. Stanisław Chrobak – ówczesny wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Korman, inż. Matylda Nowak, dyrektor Szkoły w Paleśnicy i przyszły radny powstałego w 1999 roku Powiatu Tarnowskiego, także radni Rady Gminy z przyszłą przewodniczącą Rady Gminy Władysławą Kuzerą, Jerzy Soska – dzisiejszy burmistrz Miasta i Gminy, inspiratorzy powstających gospodarstw agroturystycznych m.in. Józef Wojtas, działacze środowiska rolniczego, m.in. członek Tarnowskiej Izby Rolniczej ś.p. Jerzy Książek, twórca pierwszego ekologicznego gospodarstwa w Gminie Bogusław Furtek i wiele innych zacnych osób. Pierwszym prezesem SPiRG został Stanisław Żabiński i to za czasów prezesury obecnego wiceburmistrza Stowarzyszenie zasłynęło organizacją m.in. jarmarków gospodarczych, a grupa liderów przyczyniła się do stworzenia projektu generalnego remontu ratusza, który uzyskał dofinansowanie z przedakcesyjnego programu unijnego Tourin Phare III.

 

Ważnym etapem w działalności Stowarzyszenia było powstanie Klubu Przyrodniczego im. Św.  Franciszka z Asyżu w którym ciekawe projekty pod wodzą Magdaleny Budzyn (na początku jeszcze Nowak - p. K.D.) realizowała spora grupa entuzjastów, m.in. Anna Flakowicz,  Wiktoria Fedyna, Paweł Gac, Bogdan Furtek, ś.p. Kazimierz Schütterly, Matylda Nowak. W latach 2000 - 2001 SPiRG był nawet wydawcą „Głosiciela” i to właśnie w tym czasie czasopismo zyskało kolorową okładkę i stałych sponsorów – to zasługa ówczesnego drugiego prezesa Kazimierza Dudzika. W  redagowaniu „Głosiciela” wiodącą rolę jako redaktor naczelny odegrał ś.p. wzcklKrzysztof Chmielowski. Nakład pisma wzrósł wtedy z 500 do 650 egzemplarzy wydania.  Od 2001 roku do 21 marca 2012 roku funkcję prezesa pełnił Bogusław Furtek wspierany przez grupę liderów: Matyldę Nowak,  Magdalenę Budzyn, Marię Gondek, Mieczysława Wypaska, Annę Kuzerę – Majewską.  Choć Stowarzyszenie borykało się  z prozaicznymi problemami typu lokal i podstawowy sprzęt biurowy, to jednak zrealizowało kilka bardzo ważnych projektów grantowych, takich jak choćby: Półkoszką po Zakliczynie, Poczuć zapach macierzanki, lip, miodu, Tu nasze życie, gdzie piękno przyrody czy wielką kampanię edukacyjno – informacyjną która objęła wszystkich mieszkańców Gminy pod tytułem „Myśląc o jutrze, segregujmy dzisiaj.”  Do Stowarzyszenia przybyli nowi członkowie z pomysłami i energią tacy jak małżeństwo Marcinkiewiczowie, Anna Kuzera – Majewska, Urszula Żabińska.  W ramach m.in. Programu Integracji Społecznej zostały zrealizowane projekty Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży oraz  Centrum Aktywizacji Rodziny a największą popularność zdobyły programy realizowane w świetlicy w Wesołowie oraz pikniki rodzinne w ogrodach klasztoru Franciszkanów. Stowarzyszenia było jednym z najważniejszych animatorów realizacji na terenie Gminy programu Leader + w wyniku którego powstała Lokalna Grupa Działania „Dunajec – Biała”.  Członkowie  SPiRG, szczególnie Matylda Nowak i Karolina Gac , mają duże zasługi w powstaniu Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Faściszowej – pani Karolina Gac została wiceprezesem Stowarzyszenia, a  pani Matylda wwzcidzostała zaproszona do tego oświatowego Stowarzyszenia jako członkini honorowa.  W roku 15 –lecia działalności członkowie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn  mogą powiedzieć, że cel założony podczas pisania statutu w 1997 roku zrealizowali najlepiej jak można było zrealizować dysponując przecież bardzo ograniczonymi środkami. Trudno wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesów SPiRG, bo były takie czasy, gdy Stowarzyszenie liczyło ponad 80 członków, to na dzień 31 grudnia 2011 roku stan liczebny SPiRG wynosił 25 osób. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 21 marca 2012 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu postanowiono dokonać bardzo ważnych zmian. Decyzja o zmianach przygotowywana była przez ustępujące władze Stowarzyszenia poprzez rozmowy i propozycje zawiązania współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury oraz Zakliczyńskim Klubem Seniora.  W szeregi Stowarzyszenia wstąpili m.in. Janina Bolechała – prezes Zakliczyńskiego Klubu Seniora i Maria Wojtyczka  z ZKS, a także związani z ZCK: Edyta Ramian, Anna Kusek, Maria Chruściel, Stanisław Kusiak, Teresa Nadolnik. Podczas ubiegłotygodniowego Walnego Zgromadzenia Członków po przyjęciu sprawozdań z działalności za rok 2011, dotychczasowe władze SPiRG podjęły decyzje o ustąpieniu  w wyniku czego odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto nowy statut i nazwę Stowarzyszenia, którego teraz pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.” Zgromadzenie uchwaliło też logotyp Stowarzyszenia autorstwa Stanisława Kusiaka oraz przyjęło kierunki działania na rok 2012.

 

Zarząd Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”:

Kazimierz Dudzik – prezes
Bogusław Furtek – wiceprezes
Ewa Jednorowska – sekretarz
Janina Bolechała – skarbnik
Maria Wojtyczka – członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Urszula Żabińska – przewodnicząca
Anna Kuzera – Majewska – członkini
Janusz Marcinkiewicz – członek

Nowe władze dziękują bardzo dotychczasowym za upór w działaniu, dotychczasowe osiągnięcia i wysiłek jaki włożyły w działalności na rzecz społeczności Gminy Zakliczyn licząc na wsparcie w kontynuacji dotychczasowych projektów oraz realizacji nowych celów. Zainteresowane osoby oraz grupy nieformalne zapraszamy do udziału w pracach Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.”

 

 

P.S.

Zarząd Stowarzyszenia "Klucz" pracował w niezmienionym składzie przez całą kadencję 2012 – 2016, niebawem po Walnym Zgromadzeniu Członków z działalności w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Janusz Marcinkiewicz. Na moje zaproszenie do pracy w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” odpowiedziało wiele środowisk lokalnych. Swoje dobre czasy z "Kluczem" przeżywało na przykład środowisko lokalne Rudy Kameralnej skupione w klubie "Kameralni". "Klucz" po roku 2012 stał się wzorem dla wielu gminnych instytucji kultury w Małopolsce na to w jaki sposób budować aktywne, społeczne zaplecze.

 

cdn.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych