tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Początek

 

dziesiecDokładnie 10 lat temu, 27 marca 2009 roku, pojawił się w internecie na nowej, zupełnie nieznanej jeszcze stronie, artykuł zatytułowany "Witamy na naszym portalu." Treść artykułu jak przystało na powitanie, czyli przedstawienie twórców portalu, prośba do tych co trafili na nasz adres o cierpliwość i o popularyzację wśród znajomych:

 

 

".....Jest już kilka stron internetowych na których można znaleźć interesujące informacje o Ziemi Zakliczyńskiej. Jednak ze względu na nieustający popyt na wiedzę o tym, co dzieje się w Zakliczynie i okolicach, postanowiliśmy uruchomić portal RCTiDK, który – mamy taką nadzieję – będzie interesującym uzupełnieniem informacji, szczególnie tych, dotyczących ofert i działalności kulturalnych. Postaramy się również o zamieszczanie informacji z innych sfer życia społecznego. Za dostarczanie informacji bieżących - „info news” - będzie odpowiadał Kazimierz Dudzik, za piękniejszą stronę portalu – „galerię” – artysta – fotografik Stanisław Kusiak, a nad całością czuwał będzie administrator Michał Papuga. Przez pewien czas będziemy uzupełniać zawartość okienek wyświetlających się na stronie tytułowej, w związku z tym prosimy o cierpliwość. Postaramy się, choćby w części, usatysfakcjonować internautów interesujących się Ziemią Zakliczyńską dostarczaną przez nas informacją. Jeśli trafiliście na ten adres, mamy prośbę; poinformujcie o jej istnieniu znajomych. Ruszamy z www.zakliczyninfo.pl ..."

 

Niewiele czasu upłynęło, gdy Zakliczyninfo stał się -jak mówi pani Teresa z Urzędu Miejskiego w Zakliczynie – najbardziej poczytnym portalem w gminie Zakliczyn. Dzisiaj Zakliczyninfo jest niekwestionowanym liderem wśród witryn internetowych, w gminach polskich o takiej charakterystyce jak gmina Zakliczyn, czyli gmin wiejsko – miejskich o liczbie mieszkańców do 15 tysięcy. Jesteśmy bezkonkurencyjni w porównaniu ze stronami internetowymi gminnych instytucji kultury, nawet sporo większych gmin niż gmina zakliczyńska. Oprócz informacji bieżących, tzw. newsów oraz informacji kulturalnych i fotoreportaży, naszą mocną stroną były od początku informacje z szeroko rozumianej sfery samorządowej. Na Zakliczyninfo można było najszybciej uzyskać informacje o wynikach wyborów samorządowych, wcześniej o przymiarkach wyborczych, o planach inwestycyjnych. W pierwszej odsłonie Zakliczyninfo (od kwietnia 2015 roku mamy nową, ulepszoną technicznie przez administratora Michała Papugę odsłonę), w ramach tzw. zlesieczujeSaloniku Samorządowego przeprowadzałem wywiady ze znanymi postaciami sceny samorządowej i politycznej. Ot na przykład z szefem okręgowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowie i posłem na Sejm RP w roku 2010. Pamiętacie kto wówczas te funkcje pełnił ?  Pierwszą rozmowę w Saloniku opublikowałem w listopadzie 2009 roku z ówczesnym burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn Kazimierzem Kormanem 17 listopada 2009 roku. Wywiad zanotował ponad 1 000 odsłon. 10 lat to w skali historycznej mgnienie, ale jak tak dzisiaj przeczytamy tą rozmowę, to okaże się, że żyjemy jakby w innej epoce i to nie tylko dlatego, że wówczas jeszcze nie było ZCK-u, a Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego. Zresztą przeczytajcie sami:Źle się czuje wtedy, gdy nic się nie dzieje...

 

kkormanWitam pana Burmistrza w wirtualnym Zakliczyńskim Saloniku Politycznym na portalu zakliczyninfo. Jest Pan pierwszym gościem Saloniku, a wybór nasz nie jest przypadkowy; 11 lat minęło od objęcia przez Pana funkcji wójta, a potem burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, wcześniej był Pan przewodniczącym Rady Gminy, a jeszcze wcześniej naczelnikiem Urzędu Gminy. Można powiedzieć, że przez ponad trzy dekady rządzi Pan zakliczyńską Gminą. Jak czuje się dzisiaj największa gwiazda zakliczyńskiej polityki ?

 

Krótko mówiąc czuję się dobrze. Źle się czuję tylko wtedy, gdy nic się nie dzieje, jest pustka i nie ma nic do roboty. Ja lubię ruch, podejmowanie i rozwiązywanie kolejnych wyzwań. Na szczęście funkcja którą sprawuję, nie pozwala się nudzić człowiekowi; ciągle trzeba działać na pełnych obrotach, ale ja w tym czuję się bardzo dobrze.

 

Porównując te wszystkie okresy sprawowania władzy, to zdaniem Pana który z nich był najtrudniejszy ?

 

Rzeczywiście w różnych okresach kierowanie Gminą miało swoją specyfikę. Dla mnie najtrudniejszym okresem były lata osiemdziesiąte XX wieku, gdy Urząd Gminy zajmował się rozdzielnictwem materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i reglamentacją deficytowych wówczas towarów. Przydziały na te dobra były bardzo małe, a zapotrzebowanie na nie mieszkańców Gminy bardzo duże, w związku z tym próśb, petycji, żądań było niezliczoną ilość. Był to bardzo trudny okres sprawowania władzy.

 

Co dzisiaj jest najtrudniejsze w sprawowaniu funkcji burmistrza, a co sprawia Panu najwięcej satysfakcji ?

 

Dziś nie brakuje tak jak w latach 80-tych materiałów, ale jest deficyt środków finansowych. Dzisiaj największym problemem jest brak pieniędzy na realizację pilnych zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na budowę dróg, chodników, kanalizacji i sieci wodociągowej. Zapowiadano lawinę środków unijnych na budowę infrastruktury gminnej. Przygotowaliśmy wiele dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę, bo liczyliśmy na duże, jak powiedziałem wcześniej, obiecywane pieniądze z Unii Europejskiej. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że pokrycie przygotowanych przez nas wniosków o środki unijne  jest zaledwie kilkunastoprocentowe….

 

….gdzie w takim razie szukać w tych realiach satysfakcji z działania ?

 

Zawsze cieszę się, gdy udaje się doprowadzić do zakończenia ważną inwestycje w Gminie, której oczekują mieszkańcy. Cieszę się z tego, że Gmina rozwija się i pięknieje, że Zakliczyn stał się ważnym centrum handlowym, że przyjeżdża tutaj bardzo wielu ludzi i to nasze miasto nie jest uśpione, tylko tętni życiem. Mam satysfakcję, że udało nam się stworzyć przyjazny klimat w Gminie do współpracy i rozwoju.      

 

Pytanie internautki Marysi Dudek: Czy mógłby Pan przywołać  kilka najważniejszych sukcesów jakie  osiągnęła Gmina dzięki m.in. Pana zaangażowaniu?

 

Ja nigdy nie przypisuję tylko sobie wszystkich  sukcesów, bo do ich osiągnięcia potrzebny jest dobry zespół zaangażowanych ludzi. Udało mi się taki zespól stworzyć. Mam tu na myśli kierownictwo Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Dzięki ich wsparciu mogę powiedzieć że sukcesem było wyremontowanie ratusza, zbudowanie hali sportowej w Zakliczynie, dokończenie budowy  szkoły i wybudowanie  hali sportowej w Paleśnicy, także wybudowanie hal sportowych przy szkołach w Stróżach i Zakliczynie oraz zmodernizowanie obiektów szkolnych w Faściszowej, Stróżach i Zakliczynie, doprowadzenie magistrali wodociągowej do Gminy, wybudowanie ronda w Zakliczynie. Wielkim osiągnięciem było zakończenie sukcesem starań o przywrócenie praw miejskich dla Zakliczyna.    

 

Rozmawiamy w okresie przygotowywania budżetu Gminy na rok 2010. Jaki to będzie budżet ? Jakie wynikają z niego priorytety ?

 

To będzie bardzo trudny budżet. Poważnym jego obciążeniem będzie bardzo kosztowna a zarazem konieczna inwestycja jakim jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zakliczynie. Całkowity koszt tego zadania przekroczy 6 milionów złotych, z czego w 2010 roku musimy znaleźć na to zadanie  4 miliony złotych. Niestety wniosek o środki na tą inwestycję został załatwiony negatywnie, zatem zadanie to musimy realizować poprzez zaciągnięcie pożyczki. Będzie to pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na warunkach preferencyjnych, co oznacza, że możemy liczyć na umorzenie kwoty około 1 miliona złotych. Rozbudowa oczyszczalni musi zostać zrealizowana, dlatego że pracuje ta oczyszczalnia na maksymalnych obrotach, a z gotowymi projektami na budowę kolektorów sanitarnych czekają takie miejscowości jak: Wesołów, Faściszowa, część Kończysk, część Lusławic i część Woli Stróskiej. Kolejne duże zadanie inwestycyjne to będzie budowa sieci wodociągowej w Gwoźdźcu, której całkowity koszt to ponad 8 milionów złotych. Na tą inwestycję złożyliśmy wniosek o środki unijne i liczymy na pozytywny skutek, ale wartość dofinansowania byłaby w tym przypadku niewiele większa niż 50% kosztów wykonania tej inwestycji, jeśli oczywiście wniosek uzyska pozytywną ocenę . Informację na ten temat uzyskamy na przełomie listopada i grudnia tego roku. W 2010 roku będą budowane zadaszone trybuny na stadionie LKS „Dunajec” Zakliczyn. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki unijne w wysokości ponad 60% kosztów wartości zadania, które wyniesie łącznie  ponad 800 tysięcy złotych. W chwili obecnej ogłosiliśmy przetarg na realizację tej  inwestycji. To obecnie najważniejsze i najbardziej kosztowne inwestycje, ale do tego dodać należy koszty asfaltowania dróg gminnych, koszty partycypacji w modernizacji dróg wojewódzkich, które przebiegają przez Gminę Zakliczyn, przebudowy skrzyżowania na rondo w Roztoce. Trzeba też wiedzieć, że ponad 60% wydatków budżetu Gminy to będą  wydatki na oświatę i pomoc społeczną.         

 

Pytanie internautki Marysi Dudek: Jak rysuje się wizja Miasta i Gminy Zakliczyn w Pana oczach na kolejne lata? Które zaplanowane inwestycje uważa Pan za priorytetowe ( pomijając infrastrukturę) ?

 

Przede wszystkim chcę podkreślić, że musimy budować infrastrukturę gminną, bo to jest podstawą rozwoju Gminy. Tak więc w najbliższych latach środki muszą być skierowane na ochronę środowiska, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację dróg i chodników – to są najważniejsze priorytety dla władz gminy na najbliższe lata – tak uważam.  

 

Czyli jednak infrastruktura to priorytet. Dużą wagę przykłada Pan do wniosków i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców Gminy nie tylko podczas kampanii wyborczej…

 

To prawda, że zawsze staram się uważnie wsłuchiwać w głosy płynące ze strony mieszkańców naszej Gminy, które zapisuję uczestnicząc w licznych zebraniach wiejskich i w mieście. Potem je wspólnie w kierownictwie analizujemy i najistotniejsze, najpilniejsze włączamy w plany realizacji. Chciałbym jednak podkreślić, że nie wszystkie racjonalne wnioski da się szybko zrealizować. Jak już wcześniej mówiłem determinującą rolę odgrywają tutaj środki finansowe, a ściślej ich brak.

 

Zahaczyłem w poprzednim pytaniu o kwestie związane z wyborami. Wiemy, że w przyszłym roku odbędą się wyboru samorządowe. Zapytam wprost;  czy te priorytety po jesiennych wyborach będzie realizował Burmistrz Kazimierz Korman ? Innymi słowy, czy Kazimierz Korman ubiegał się będzie o kolejną reelekcję na fotel burmistrza, czy też ma Pan inne plany, a jeśli tak to jakie  ?

 

Jestem przekonany, że te priorytety powinien realizować mój następca, ponieważ uważam że są to najważniejsze zadania jakie stoją przed naszym samorządem w najbliższych latach. Ważne jest w tym wszystkim to, aby kandydaci na burmistrza byli dobrze zorientowani w specyfice pracy samorządowej i mieli orientację w tym, co jest najważniejsze dla rozwoju Gminy i jakie są najpilniejsze oczekiwania społeczeństwa. Powiem twardo:  kandydat na burmistrza powinien wystrzegać się obietnic, że wszystko zrobi w ciągu jednej kadencji bo to jest nierealne, natomiast powinien mieć wizję i umiejętność sukcesywnego rozwiązywania problemów. Na takiego kandydata sam zagłosuję.   

 

Czy Pan już wie na kogo odda swój głos ? Na tak zwanej giełdzie Pańskich następców pojawia się kilka nazwisk. Mówi się o Stanisławie Żabińskim, Sylwestrze Gostku, Jerzym Sosce, czasami padają jeszcze inne nazwiska, ale nie ma jeszcze zdecydowanego faworyta. Pańskim zdaniem kto z wymienionych byłby najbardziej odpowiednim kandydatem ?

 

Wymienia się też nazwisko Dudzika i jak Pan to ujął, padają też inne nazwiska. Rozumiem, że pyta pan o faworyta w wyborach na funkcję burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn ?

 

Tak właśnie.

 

Pozwoli pan, że już teraz na to pytanie nie odpowiem. Myślę że w naszej Gminie jest wielu zdolnych, operatywnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy nadają się na tą funkcję. Jestem przekonany, że mieszkańcy w wyborach postawią na najlepszego kandydata, takiego który będzie dobrze zarządzał Gminą i godnie mieszkańców reprezentował. Praca burmistrza to służba społeczeństwu, ja tak tą pracę traktuję.

 

Pańskie plany po zakończeniu tej kadencji ? Trudno sobie wyobrazić, że Kazimierz Korman usiądzie za rok przy kominku i będzie zajmował się wnukami i pielęgnacją ogrodu…

 

Zabawa z wnukami i praca w ogrodzie to są bardzo miłe zajęcia, natomiast moje plany związane z aktywnością publiczną właśnie nabierają kształtu, ale o nich porozmawiamy w stosownym czasie.  

 

Dyplomacja godna największych salonów politycznych…. Panie Burmistrzu do wyborów jeszcze 11 miesięcy, zatem wracamy do dzisiejszych realiów. Samorząd Miasta i Gminy jest prekursorem bardzo interesującego projektu w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej. Proszę przybliżyć czytelnikom naszego portalu ideę tego pomysłu.

 

Jednym z naszych ważnych zadań jest oświetlenie dróg, tak aby poprawić bezpieczeństwo na trasach komunikacyjnych. Powstał pewien problem polegający na tym, że instytucje kontrolne zabraniają instalowania samorządom oświetlenia na słupach energetycznych, których właścicielem nie są gminy tylko firmy zajmujące się przesyłem energii elektrycznej. Aby wykonać oświetlenie drogi, Gmina musi wybudować oddzielną sieć energetyczną, której będzie właścicielem, a nie przekazywać zakładowi energetycznemu, jak to miało miejsce w dotychczasowej praktyce. Szukamy więc innych rozwiązań, aby oświetlić niebezpieczne odcinki dróg i w tym celu 20 listopada o godzinie 12 –tej w ratuszu organizuję konferencję na którą zaprosiłem burmistrzów i wójtów 20 gmin, czyli z całego powiatu tarnowskiego i kilku  ościennych gmin z powiatu brzeskiego i nowosądeckiego. Konferencja poświęcona będzie projektowi oświetlenia drogowego z wykorzystaniem energii odnawialnej, bez konieczności budowania sieci energetycznej. Podczas tej konferencji pokazana będzie multimedialna prezentacja produktowa i techniczna firmy EGL -  Energia z Rzeszowa i możliwości dofinansowania tego typu oświetlenia ze środków Unii Europejskiej.   

 

Na zakończenie temat z naszego podwórka – czyli RCTiDK. W 2010 roku obchodzić będziemy 10 –lecie istnienia. Co Pańskim zdaniem w ciągu tego okresu należy zapisać na konto sukcesów naszej instytucji, a co jako porażki ?

 

Gratuluję już teraz zbliżającego się jubileuszu. Uważam, że w okresie tych 10 –ciu lat Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego osiągnęło duży sukces i jest jedną z najlepszych instytucji kultury w powiecie tarnowskim, o czym świadczy choćby fakt, że jedna czwarta imprez organizowanych o randze co najmniej powiatowej jest realizowana z waszym udziałem. Imprezy te organizowane są profesjonalnie, czego najlepszym przykładem jest Święto fasoli – sztandarowa impreza znana w całej Małopolsce i nie tylko. Ja jestem zadowolony z działalności tej instytucji.

 

Dziękuję za rozmowę i poświęcony nam czas - jeszcze na koniec jedno pytanie; kogo zaprosiłby Pan na rozmowę do Zakliczyńskiego Saloniku Politycznego w następnej kolejności ?  

 

Praca burmistrza jest ściśle związana z Rada Miejską. Rada Miejska decyduje o ostatecznym kształcie wydatków budżetowych. Burmistrz przedkłada projekt budżetu, a ostateczny kształt przyjmowany jest w formie uchwały przez Radę Miejską. W grudniu radni na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej będą analizować projekt budżetu, a zatem proponowałbym aby do Saloniku zaprosić w następnej kolejności przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie panią Władysławę Kuzerę.

 

Skorzystamy z podpowiedzi pana Burmistrza. W premierowej rozmowie Zakliczyńskiego Saloniku Politycznego z możliwości zadania pytania Burmistrzowi skorzystała Maria Dudek z Zakliczyna. Taką samą okazję stwarzamy dla internautów, którzy chcieliby za moim pośrednictwem zadać pytanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zakliczynie pani Władysławie Kuzera.  Pytania można nadsyłać na adres naszej poczty internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Czekamy na nie do 24 listopada.  


Wywiad z burmistrzem Kazimierzem Kormanem przeprowadził Kazimierz Dudzik. Autoryzacja wywiadu odbyła się 17 listopada 2009 roku. 

 

 

cdn.

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych