Przejście do firmy KM-Net

SKO

Jubileusz OSP GwoździecObchody zacnego Jubileuszu 125-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu rozpoczęły się przemarszem spod remizy do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny. Sporą kolumnę, prowadzoną przez filipowicką orkiestrę, dowódcę Mariana Skwarło i oficjeli wiezionych z fasonem na wyremontowanym, zabytkowym, konnym wozie strażackim, wypełniły liczne poczty sztandarowe. Na przykościelnym placu ustawiły się równo czerwone wozy bojowe zaprzyjaźnionych jednostek.

Nabożeństwo w intencji strażaków koncelebrowali proboszcz ks. Rafał Cisowski i kapelan strażaków - ks. Piotr Pabis, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach. Lekcje czytali strażacy, na koniec przejmujące „Boże, coś Polskę”... W nieszablonowej homilii ks. Rafał pozwolił sobie na humorystyczne akcenty w kazaniu w postaci przytoczonych przezeń anegdot i żartów strażackich; do zakonnego „módl się i pracuj” dorzucił - „i nie bądź smutny!”.

Po Mszy św. zwartym szykiem podążyła kolumna, by stawić się na uroczystość przy gwoździeckiej remizie. Gości witał prezes Jacenty Zielonka, poszczególne punkty programu dnia zapowiadał dh Antoni Migdał. Znamienitych gości pojawiło się wielu, ci nieobecni przysłali stosowne gratulacje. Po meldunku druha Mariana Skwarło przyjętego przez st. bryg. Adama Rzemińskiego - zastępcę małopolskiego komendanta PSP, poczet sztandarowy przystąpił do wciągnięcia flagi związkowej na maszt, przy wtórze hymnu „Rycerze Floriana”. W poczcie - dh Szczepan Dudek - flagowy, dowódca dh Piotr Pawlik i w asyście - dh Andrzej Nadolnik. Gości powitał imiennie komendant Stanisław Nadolnik. Na estradzie pojawili się m. in. wicewojewoda Stanisław Sorys, wspomniany st. brygadier Adam Rzemiński, dh Ksawery Stefańczyk z Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie, dh Kazimierz Sady - prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Tarnowie, dyrektor wykonawczy oddziału wojewódzkiego ZOSP w Krakowie, bryg. Krzysztof Kurcz - zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie. W jubileuszu wzięli udział posłowie Michał Wojtkiewicz i Józef Rojek, burmistrz Dawid Chrobak, należący do OSP Gwoździec, dh Tomasz Damian - szef gminny strażaków, wicestarosta Zbigniew Karciński i radni powiatowi: Kazimierz Korman i Adam Czaplak,

Zgromadzeni uczcili chwilą ciszy zmarłych strażaków jednostki, po czym prezes Zielonka przedstawił rys historyczny Jubilata.

Kulminacyjna część gali to wręczenie odznaczeń wyróżniającym się działaczom OSP. Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano: Wiesława Dudka, Grzegorza Hebdę, Jacentego Zielonkę, Bogdana Wagnera i Tadeusza Kurala. Srebrne medale otrzymali: Szczepan Dudek, Marcin Cierniak, Andrzej Martyka, Łukasz Gawron, Stanisław Dudek, Piotr Pawlik, Andrzej Nadolnik, Ignacy Niemiec, Stanisław Juszkiewicz, Jarosław Wąs i Piotr Urban. Brązowe medale przyjęli: Małgorzata Kraj, Sławomir Mielec, Agnieszka Martyka, Anna Dudek, Anna Urban, Ewelina Siepiela, Dawid Jania, Marek Nadolnik, Grzegorz Łośko, Kamil Suchan, Marcin Czarnocki, Sebastian Mazgaj, Karol Krakowski, Jakub Zakrzewski, Marcin Zakrzewski i Dawid Macheta.

Wręczono także odznaki wzorowego strażaka. Otrzymali je: Monika Pawlik, Marta Łośko, Małgorzata Wagner, Piotr Juszkiewicz, Bartosz Juszkiewicz, Jan Syrowy, Angelika Kleszyk, Marek Ramian i Dawid Chrobak.

Zarząd gminny OSP wręczył złotą odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. Otrzymali ją: Karol Nosek, Piotr Nosek, Rafał Zielonka, Krzysztof Smoleń, Joanna Łośko, Kacper Mazgaj, Jakub Bieniek, Waldemar Ramian, Jan Witek i Wojciech Witek. Brązowe odznaki przyjęli Jakub Suchan i Dawid Kraj.

Lista druhów, którzy otrzymali odznaki za wysługę lat liczy 51 pozycji. Szczególną atencją cieszył się pan Bolesław Dudek, który od 60 lat służy w jednostce. 50-letni staż zanotowali Roman Kluska, Zbigniew Koza i Franciszek Kabat, 45 lat w służbie spędzili Stanisław Nadolnik, Stanisław Macheta, Jerzy Franczyk, zaś 40 lat - Kazimierz Cichy i Wiesław Dudek.

Wszystkim odznaczonym filipowicka orkiestra zagrała gromkie „Sto lat”. Za zaszczyty dziękowali prezes Zielonka i komendant Nadolnik, którzy przekazali gościom upominki. Ci nie przybyli z pustymi rękami, starostwo przekazało jednostce tysiąc złotych i pamiątkowy kordzik, o strażakach z Gwoźdźca nie zapomina też burmistrz Dawid Chrobak. Jubileuszu gratulowali także posłowie, Michał Wojtkiewicz i „śpiewająco” Józef Rojek.

Po wydaniu rozkazu dowódcy, zaraz po złożeniu meldunku, nastąpiło odprowadzenie pocztów sztandarowych. Część oficjalna dobiegła końca. Na estradzie pojawili się tancerze utytułowanego Zespołu Folklorystycznego Gwoździec pod wodzą energicznego choreografa Janusza Cierlika, z suitami rzeszowską i pogórzańską, przy akompaniamencie nie mniej znanej i docenianej Kapeli Gwoździec. Organizatorzy mają ten komfort, że nie musieli zapraszać (i opłacać) żadnych renomowanych zespołów artystycznych, bowiem mają takowy u siebie. Uroczystość zwieńczyły wystawny poczęstunek dla VIP-ów oraz zabawa taneczna do białego rana przy muzyce zespołu Albatros.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się specjalnie wyremontowany na ten Jubileusz konny wóz strażacki. Podwozie wykonano w latach 1945-47 przez naczelnika Józefa Gurgula (dokumentacja techniczna i elementy drewniane) oraz Stanisława Gurgula (okucia metalowe). Na wyposażeniu motopompa M-400 (nadal sprawna!), węże ssawne W-75, węże tłoczne W-50, ręczna syrena, osęki, latarnie naftowe. Pojazd posiada schowki na podręczne narzędzia oraz sprawny hamulec ręczny. Ochotnicy dumnie prezentowali ten zabytek obok swoich współczesnych wozów bojowych - Transita i Stara.

Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziękują życzliwym sponsorom święta. Są to: Nurs-Klinik Rehabilitacja Czchów, Betoniarnia w Roztoce, RSP Pokój, Piekarnia Lucynka państwa Salamonów, Bruno - Bogdan Nowak, Grzegorz Nowak i Anna Kita, Żwirownia w Roztoce Józefa Świderskiego, Kantor Bożeny Krakowskiej, Rol-Biel, Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kusion, Sławomir Biel, Sławex, BSR O/Zakliczyn, Almarco, Meble na wymiar - Andrzej Pabiś, Elektroinstal Antoniego Turka, Hotel&Restauracja Zakliczyńska Bogdana Żabińskiego, Miejscowości Tematyczne, sołtys Danuta Siepiela, Agata i Stanisław Nadolnikowie, Bogumiła i Jacenty Zielonkowie, Radio RDN Małopolska.

Serdeczne podziękowania kierują również do państwa Zofii i Wiesława Dudków za przechowanie i przekazanie zabytkowego wozu strażackiego na rzecz OSP Gwoździec.

Podziękowania za wszelką pomoc dla pani Józefy Karnafał, Klubu Samopomocy Akademii dla Aktywnych, Koła Gospodyń Wiejskich w Gwoźdźcu, niezastąpionym małżonkom strażaków oraz samym druhom i mieszkańcom Gwoźdźca. Prezes Zielonka wręczył specjalne upominki od firmy Nurs-Klinik z Czchowa państwu Zofii i Wiesławowi Dudkom, Agacie i Stanisławowi Nadolnikom, Leokadii i Tadeuszowi Urbanom i Józefie Karnafał.

 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec
 Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec Jubileusz OSP Gwoździec

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.