tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

zspZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie obchodził 9 listopada br. swoje doroczne święto. Uroczystość związana z osobą patrona szkoły, marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, zgromadziła w hali sportowej placówki przy ul. Grabina wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu, kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi, emerytowanych pracowników, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, związkowców, rodziców i pozostałych zaproszonych gości. Wśród oficjeli wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak, Jacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu RPT, radna RPT Irena Kusion, ks. Paweł Mikulski - proboszcz parafii pw. św. Idziego, o. Szymon Wierzbiak i burmistrz Dawid Chrobak, który przekazał na ręce dyrektora ZSP Krzysztofa Małka biało-czerwoną flagę podarowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (nieco później identyczny prezent włodarz gminy wręczył dyr. Józefowi Gwiżdżowi podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie odbywającej się o tej samej porze).

Po przemówieniach nastąpiło ślubowanie na sztandar szkoły i przekazanie władzy na rzecz nowo powołanego Samorządu Uczniowskiego. Bukietem kwiatów obdarowano dotychczasową opiekunkę samorządu, pedagog Małgorzatę Nowicką.

Kolejne wydarzenie to ślubowanie klas pierwszych, po czym młodzież zaprezentowała część artystyczną. Na początek dostojny polonez w wykonaniu uczniów ZSP w szlacheckich strojach na 22 pary (!). W międzyczasie nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom projektu „Niepodległa”, wspartego puli ministerialnej kwotą 10 tys. zł. Szkoła otrzymała także wsparcie ze Starostwa Powiatowego na realizację niepodległościowych obchodów.

Ważnym punktem programu było wręczenie nominacji stypendialnych. Szóstka uczniów otrzymała z Fundacji im. Abp. Jerzego Ablewicza finansową pomoc. Przypomnijmy: 13 października w tarnowskiej katedrze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów młodym, zdolnym i zaangażowanym społecznie uczniom, w tym gronie adepci ZSP. Do tych uczniów, których już wspiera diecezjalna fundacja, dołączyło sześciu nowych stypendystów, tj. Patrycja Musiał z kl. 3 TTM, Adrian Padoł z kl. 3 TB, Weronika Stanuch z kl. 3 TTM, Jakub Tabiś z kl. 1 LO, Krystian Tokarz z kl. 4 TB i Natalia Haraf z kl. 1 TG. W dalszej części programu artystycznego wystąpili uczniowie z montażem o tematyce niepodległościowej, wsparci diaporamą.

Corocznie podczas święta szkoły do Galerii Wielkich Polaków wprowadzana jest kolejna światła postać, jako wzór do naśladowania dla lokalnej społeczności szkolnej. Tym razem w holu pojawiła się postać Ignacego Jana Paderewskiego. Laudację wygłosił dyr. Małek, po czym udano się do frontowej części budynku, by odsłonić okolicznościowa tablicę. Tej ceremonii dokonali radni powiatowi: Irena Kusion i Jacek Hudyma z Zarządu RPT. W holu umieszczono obszerną wystawę poświęconą wielkiemu pianiście, politykowi i patriocie wypożyczoną z Muzeum I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

To nie koniec emocji. Punktualnie o godz. 11:11 nastąpiło wspólne odśpiewanie czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, poprzedzone śpiewem popularnych pieśni legionowych, po czym uczniowie zaprosili ponownie do poloneza wszystkich gości i uczniów zgromadzonych na parkiecie hali. Widok zaiste imponujący… Uroczystość w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zakończyła wspólna fotografia, jako zwieńczenie obchodów święta i pamiątka dla kolejnych pokoleń z niepodległościowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na podsumowanie wydarzeń i wspominki oraz dla pokrzepienia ciała po duchowej uczcie dyrekcja zaprosiła uczestników święta szkoły na poczęstunek (uczniowie skorzystali z kulinarnej, świątecznej oferty szkolnej stołówki w swoich klasach).

 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP
 Święto ZSP Święto ZSP Święto ZSP

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych