oblawa

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

flashSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z należącą do federacji Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakliczynie przeprowadziła na Rynku spektakularną akcję propagującą pierwszą pomoc. Flash Mob jednocześnie odbywa się w 10 krajach europejskich należących do Samaritan International, punktualnie w południe naszego czasu poszła w świat transmisja z zakliczyńskiej akcji. Zasady udzielania pierwszej pomocy wyjaśniali druhowie z prezesem OSP Maciejem Gofronem, druhną Agnieszką Martyką, oraz dyrektor zarządzająca SFOP Barbara Żychowska.

Organizatorzy tej pożytecznej imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn liczyli na udział w akcji przypadkowych przechodniów i młodzieży szkolnej. I nie zawiedli się. Na pokaz przybyło mnóstwo uczniów z pobliskich szkół, również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy m. in. testowali symulator wypadków samochodowych. Najmłodsi z klas 1-3 z pobliskiej podstawówki pojawili się z pluszowymi zwierzakami, które pomocne były w nauce zasad ratowania życia. A w tych newralgicznych chwilach liczy się pierwsze 10 minut, zanim przybędzie specjalistyczna pomoc. Jak się okazało, dzieci doskonale znały podstawowe czynności, pamiętały alarmowe numery telefonów do powiadamiania służb, ale ćwiczeń w tej dziedzinie nigdy za wiele. Nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam udzielić poszkodowanym pomocy, a w stresie wykorzystanie prawidłowych metod ratowania zdrowia i życia nastręcza problemów. Dlatego ustawiczne szkolenie z pierwszej pomocy, jakie regularnie oferują szkołom jednostki straży pożarnej, są ze wszech miar aktualne i potrzebne.

 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017
 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017
 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017
 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017
 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017
 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017
 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017 Fleshmob SFOP 2017

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych