Przejście do firmy KM-Net

SKO

Peregrynus- Są w życiu chwile, które motywują nas na długie lata, wyznaczają drogę wyboru i są kamieniami milowymi naszego rozwoju – mówi dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. prof. J. Tischnera w Domosławicach Kazimierz Wojnicki. Szalony, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wizjoner z Domosławic dodaje, że takim kamieniem milowym do sięgania gwiazd przez najlepszą w Polsce szkołę muzyczną działającą w ternie wiejskim, było zaproszenie trzy lata temu do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Życzliwość ze strony dyrektora Adama Balasa oraz osobiste zainteresowanie ze strony prof. Krzysztofa Pendereckiego i jego małżonki Elżbiety.

To nie są puste słowa. Na dowód tego Kazimierz Wojnicki mówi, że przed zakliczyńską premierą „Peregrinusa” 29 listopada 2015 roku w kościele pw. św. Idziego, został zaproszony na śniadanie do państwa Pendereckich w lusławickim dworku. Wiadomym stało się, że oratorium zabrzmi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 15 stycznia 2016 roku… i zabrzmiało. Pisanie, że to kolejny sukces Domosławic staje się nader oczywiste, toteż wyszukałem braki. Brakło miejsc na widowni i krzeseł w ECMKP na dostawki, bo do Lusławic zjechało blisko 1000 osób, w tym wielu po raz wtóry, którzy chcieli usłyszeć „Wędrowca.” Nie zdążyli „dolecieć” z Berlina do Lusławic państwo Pendereccy na koncert dedykowany im przez całą społeczność szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów z okazji 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego. Państwo Pendereccy - jak to ujmują w Domosławicach „nasi Aniołowie Domosławiccy” – byli z nami duchem. Brakło słów do opisania zachwytu nad naszym oratorium wychodzącym z koncertu, naszego oratorium, bo przecież opowiadającym o miejscach ważnych i wydarzeniach historycznych w dolinie Dunajca. No i w zasadzie to tyle tych braków. Po koncercie w Bibliotece ECMKP spotkali się artyści, kierownictwo Szkoły Muzycznej w Domosławicach i dyrektorzy Szkół Muzycznych z Małopolski, wizytatorzy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, goście z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii i Ukrainy, samorządowcy z gmin i powiatów; brzeskiego i tarnowskiego, profesorowie z Poznania i Krakowa, proboszczowie , w tym z parafii pw. św. Idziego opata z Zakliczyna i tamże ogłoszona została oficjalnie informacja o tym, że we wrześniu 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy burmistrzami Czchowa Markiem Chudobą oraz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidem Chrobakiem, rusza w Paleśnicy filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. prof. J. Tischnera.

W związku z tym, że Zakliczyńskie Centrum Kultury objęło patronatem medialnym koncerty oratorium „Peregrinus”, będziemy pisać o tym co było i jest planowane. Tym razem na Zakliczyninfo przewaga fotografii nad tekstem, wszakżę prezentujemy fotorelację wykonaną przez najlepszego mistrza w tej materii Stanisława Kusiaka – wszak jak to zapisano onegdaj w „Maksymach i refleksjach” - noblesse oblige.

 

peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus
peregrynus peregrynus peregrynus

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.