Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

 STK9087Cieszę się że jestem w samorządzie, bo sam wywodzę się z samorządu i czuję się samorządowcem – tymi słowami przywitał się z radnymi oraz gośćmi 31. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie wojewoda małopolski Józef Pilch. Najwyższy przedstawiciel administracji rządowej w terenie w ponadgodzinnym wystąpieniu mówił o paśmie sukcesów, jaki rząd premier Beaty Szydło odnosi w ciągu niespełna półtora roku działalności. Szereg wprowadzanych przed rząd reform oraz programów przynosi Polakom już wymierne skutki. Sztandarowym programem jest program Rodzina 500+ bardzo dobrze wdrożony w Małopolsce i Gminie Zakliczyn.

Tylko 100 osób w Małopolsce zamiast pieniędzy otrzymuje pomoc dedykowaną. Józef Pilch mówił o kolejnym programie w którym uczestniczyć będzie samorząd zakliczyński, czyli Mieszkanie Plus. – Będziemy budować mieszkania i przekazywać je młodym rodzinom, a one będą je spłacać w czynszu – zapewniał Wojewoda. Mamy dobre programy dla seniorów oraz program Programu Elektromobilności wicepremiera Morawieckiego do którego akces zgłosiła również gmina Zakliczyn. Józef Pilch sporo czasu poświęcił wdrażanym już i przygotowywanym przez rząd reformom; oświatowej, szkolnictwa wyższego, zmianom w opiece zdrowotnej, uszczelnieniu systemu podatkowego, powołaniu instytucji Polskie Wody. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego mamy więcej pieniędzy, już ok. 40 mld zł, a będzie jeszcze więcej, przekonywał Wojewoda, te pieniądze przekazujemy m.in. samorządom. – Ja mam przyjemność w imieniu rządu wręczania samorządowcom promes na remonty popowodziowe i budowę dróg – mówił Józef Pilch dodając – jestem wojewodą, który uzyskał z rezerwy rządowej najwięcej pieniędzy, więcej niż Wojewoda Mazowiecki który ma siedzibę blisko rządu i nie oddałem do Warszawy ani złotówki, tak jak to zdarzało się moim poprzednikom. Wojewoda uspokajał, że w wyniku reform nikt nie straci pracy, chyba że sam tego będzie chciał, wręcz przeciwnie, w Małopolsce potrzebujemy rąk do pracy i już teraz zatrudniamy cudzoziemców, m.in. Ukraińców, Białorusinów a nawet Hindusów. Józef Pilch mówił też o dofinansowaniu sportu. – Nie sztuką jest wybudować boiska, ale sztuką jest je zapełnić młodzieżą, dlatego będziemy dofinansowywać zakup sprzętu sportowego i trenerów. Józef Pilch zwrócił też uwagę na to, że spełnia wobec samorządów funkcję kontrolną – Samorządy muszą przestrzegać prawa – ostrzegał Wojewoda – paru wójtów, w tym prezydent Krakowa już się o tym miało okazję przekonać. Piszcie programy jesienią, a zaczynajcie budować wiosną, bo to jest właściwe działanie, tylko niedorajdy zaczynają budowę w jesieni. Józef Pilch zwrócił uwagę na bardzo dobrą działalność agencji jemu podległych, m.in. ARiMR i KRUS (przedstawiciele tych agencji obecni byli również na sesji w Zakliczynie) oraz na pewne tarcia na linii Wojewoda – Marszałek Małopolski. Po zakończeniu wystąpienia Wojewody głos zabrali radni; Józef Wojtas, Bogdan Litwa, Jerzy Łopatka, Teresa Piekarz i Ryszard Okoński oraz burmistrz Dawid Chrobak, który podziękował Józefowi Pilchowi za wizytę i wraz z Prezydium Rady wręczył bukiet kwiatów z okazji zbliżających się imienin. Obok radnych w spotkaniu z Wojewodą wzięli udział sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn, II wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak oraz radni powiatowi; Irena Kusion, Kazimierz Korman. Oto jak pobyt Wojewody Małopolskiego w Gminie Zakliczyn podsumował burmistrz Dawid Chrobak: Wojewoda przedstawił radnym założenia programów, w których zamierza uczestniczyć nasz samorząd. Jednym z nich jest m.in. projekt Maluch+. W ramach tego programu gmina Zakliczyn uzyskała już dofinansowanie na poziomie 205 tys. zł do utworzenia 16 miejsc opieki nad maluchami do 3 lat. Projekt został bardzo wysoko oceniony, o czym świadczy drugie miejsce w Polsce w ogólnej punktacji w gronie 103 ofert miast i gmin z całego kraju. Dziękuję Panu Wojewodzie Józefowi Pilchowi za wsparcie naszych starań o dofinansowanie budowy przedszkola, a mówimy o milionie złotych. Wojewoda Pilch pochwalił nasz samorząd za aktywny udział w programie Mieszkanie Plus oraz świetne wdrażanie programu 500+. Podczas sesji zaprosiłem Pana Wojewodę Józefa Pilcha na 15 czerwca, kiedy odbędą się uroczystości związane z dołączeniem przez Zakliczyn do grona miast, których patronem jest Papież Jan Paweł II. Następnie udaliśmy się do DPS-u w Stróżach, gdzie Pana Wojewoda wspólnie z Dyrektor PFRON w Krakowie, panią Martą Mordarską przekazał samochód do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżanianach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach. Samochód został dofinansowany ze środków PFRON w Krakowie w wysokości 80 tys. zł. Na koniec wizyty w naszej gminie Pan Wojewoda odwiedził uczestników Akademii dla Aktywnych w Stróżach. Wspólnie z władzami Stowarzyszenia Pod Bocianim Gniazdem zaprosiliśmy Pana Wojewodę na Dożynki Gminy Zakliczyn, które w tym roku odbędą się w Stróżach.

Fotorelację z sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie z udziałem wojewody Józefa Pilcha przygotowali: Magdalena Grzyb i Stanisław Kusiak.

wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda wojewoda
wojewoda wojewoda  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.