nabor

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

forumW Restauracji Zakliczyńskiej lokalni biznesmeni mieli okazję zapoznać się ze szczegółami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i innymi tematami w ramach zwołanego specjalnie w tym dniu przez prezesa Romana Skalskiego Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn. Obradom przysłuchiwał się burmistrz Dawid Chrobak.

Łączna kwota przeznaczona na realizację PROW 2014-2020 to 13,6 mld euro. Priorytetem Programu jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego z jednoczesnym uwzględnieniem celów środowiskowo-klimatycznych. Przede wszystkim dalsza restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.

O walorach Programu mówił Paweł Ściański – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa. Praktyczna realizacja PROW zaczęła się w roku 2015. Program zawiera sześć działów i jest rozszerzony w stosunku do poprzedniego. Dział „Rozwój gospodarstw” zakłada premie dla młodych rolników, restrukturyzację i modernizację małych gospodarstw i szereg inwestycji w wielu obszarach. „Wzmacnianie przedsiębiorczości” dotyczy premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, rozwój usług rolniczych i przetwórstwa produktów rolnych. „Rozwój terytorialny” to odnowa wsi, scalanie gruntów i program Leader. Wsparcie doradztwa i kształcenie zawodowe to dział o nazwie „Transfer wiedzy i innowacji”. Wsparcie działań informacyjnych, systemy jakości, to tematy „Systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych”. Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, poprawa żywotności lasów - to zakres obejmujący dział „Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”.

Doradztwem w powyższych dziedzinach zajmuje się szereg instytucji, są to: ARiMR, ODR, Izba Rolnicza, Urząd Marszałkowski.

Kolejny mówca - Adam Flaga – prezes LGD Zielony Pierścień Tarnowa - przedstawił zalety tzw. klastrów energetycznych, dobrym przykładem jest Klaster Energii - Zielony Pierścień Tarnowa powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Stowarzyszenie od wielu lat realizuje działania ekologiczne i wspierające wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Kontynuacją tych działań jest idea utworzenia lokalnego klastra energii, który na terenie powiatu tarnowskiego zapewni optymalne wykorzystanie lokalnych źródeł energii, w szczególności pochodzącej ze źródeł alternatywnych lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Na zakończenie Forum Magdalena Wojdała z Kancelarii Kanonistycznej z Krakowa omówiła problemy związane z dziedziczeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli temat tzw. „sukcesji gospodarczej”.

 Forum Przedsiębiorców  Forum Przedsiębiorców  Forum Przedsiębiorców
 Forum Przedsiębiorców  Forum Przedsiębiorców  Forum Przedsiębiorców
 Forum Przedsiębiorców  Forum Przedsiębiorców  

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl