Przejście do firmy KM-Net

SKO

oan5 maja 2017 roku w Sali im. W.S. Jordana w ratuszu odbyła się dwuczęściowa sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie; najpierw radni jednomyślnie ( w sesji uczestniczyło 14 radnych) ubipchwalili honorowe obywatelstwo Gminy Zakliczyn dla dominikanina Andrzeja Chlewickiego oraz popracowali nad innymi uchwałami, a o godzinie 14 – tej, już uroczyście, w gronie gości przewodnicząca Anna Moj i burmistrz Dawid Chrobak ryngraf Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn ojcu Andrzejowi wręczyli.

W tej uroczystej ceremonii obok głównego bohatera uczestniczyli radni, kierownictwo Urzędu Miejskiego i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn oraz goście; poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów o. Paweł Kozacki, radny Sejmiku Małopolskiego Wojciech Skruch, starosta tarnowski Roman Łucarz, radni Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion i Kazimierz Korman, który wraz z Władysławem Żabińskim reperzentowali poczet honorowych obywateli Gminy Zakliczyn, dyrektor dominikańskiego wydawnictwa „W drodze", subprzeor poznańskiego klasztoru dominikanów oraz duszpasterz Ruchu Lednica 2000 -  o. Wojciech Prus, prezes Stowarzyszenia Lednica 2000 - Wojciech Borna. „rodzina dominikańska" z Jamnej wraz z panią Stanisławą Florek, propagator nabożeństw w rycie trydenckim i śpiewu gregoriańskiego - o. Wojciech Gołaski, dyrektor Szkoły Muzycznej z Domosławic - Kazimierz Wojnicki, dyrektor ZSP w Zakliczynie Marian Sojat. Po powitaniu gości przez Przewodniczącą i Burmistrza, laudację przygotował i na cześć dwunastego, Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn wygłosił Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Przed wręczeniem ryngrafu, Anna Moj przypomniała zebranym, że to ona jako Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz byli wnioskodawcami honorowego obywatelstwa dla o. Andrzeja. – To zaszczyt dla naszej Gminy, że o. Andrzej zechciał przyjąć obywatelstwo. Zdecydowanie wzruszony o. Andrzej Chlewicki dziękował za otrzymane od samorządu gminnego wyróżnienie i obiecywał, że jako obywatel gminy Zakliczyn będzie dbał o jej dobre imię i wizerunek. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozkwitu dzieła dominikańskiego w Jamnej, od śp. Stanisława Chrobaka, poprzez Kazimierza Kormana, Jerzego Soski na Dawidzie Chrobaku kończąc. Nagrody o. Chlewickiemu gratulowali m.in.: poseł Michał Wojtkiewicz, starosta Roman Łucarz, radny wojewódzki Wojciech Skruch oraz prowincjał o. Paweł Kozacki. Na finał uroczystości zobaczyliśmy program muzyczny autorstwa Grzegorza Majki „Tischnerze, którędy nas powiedziesz...?" w wykonaniu artystów Szkoły Muzycznej im. ks. prof. J. Tischnera z Domosławic. Fotorelację przygotował dla Zakliczyninfo Stanisław Kusiak.

andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej andrzej
andrzej andrzej  

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.